10 zajímavostí o tulipánech

1. Celosvětová poptávka

Nizozemsko je epicentrem produkce tulipánových cibulek. Tato malá země každý rok exportuje téměř 2,5 miliardy tulipánových cibulek. Těchto čÍsel mohou nizozemštÍ pěstitelé dosáhnout dÍky tomu, že majÍ k dispozici půdu, která je pro pěstovánÍ cibulek ideálnÍ. A to je dobře, protože se teď lidé z celého světa mohou těšit z těchto nádherných poslů jara.

202714_(1) aangepast.png 203262_aangepast.png

2. Odrůdy

2,5 miliardy tulipánových cibulek, které Nizozemsko exportuje, je tvořeno 8 000 různými odrůdami. 23 nejvýznamnějšÍch odrůd tvořÍ 40 % produkce tulipánových cibulek a prodává se v zahradnÍch centrech nebo se použÍvá k produkci květin. Z těch všech je jednoznačně nejoblÍbenějšÍ odrůdou žlutý tulipán „Strong Gold“. Červeno-bÍlý tulipán „Leen van der Mark“ je na druhém mÍstě.

203337_aangepast.jpg

3. Tulipánová mánie

Na počátku sedmnáctého stoletÍ vypukl fenomén známý jako „tulipánová mánie“. Během relativně krátké doby se z tulipánových cibulek staly velmi cenné položky. Cibulka byla často prodána na papÍře za obrovskou částku, zatÍmco byla ještě v zemi. Během tohoto tulipánového šÍlenstvÍ mohla jedna tulipánová cibulka dosáhnout stejné hodnoty jako pořádný dům u některého z amsterdamských kanálů.

4. Barevné

Tulipány jsou k dispozici v téměř každé barvě duhy: žluté, zelené, červené, oranžové, fialové, růžové a dokonce jsou i odrůdy s vÍce než jednou barvou. Jediné barvy, které chybÍ, jsou modrá a pravá černá. I když některé odrůdy se černé blÍžÍ, ve skutečnosti je to tmavě lilková. ZatÍm nejblÍže je odrůda „Queen of Night“, ale i tento tulipán nenÍ doopravdy černý.

207206_aangepast.jpg

5. Skupiny

Věděli jste, že tulipány se rozdělujÍ do patnácti různých skupin? DÍky tomu je v obrovském sortimentu tulipánů můžete snadněji najÍt. Skupiny se určujÍ podle doby kvetenÍ a tvaru květu: existujÍ tulipány s jednoduchým květem, dvojitým květem, třepenité, liliokvěté a papouškové tulipány a také rané a pozdně kvetoucÍ tulipány.

207239_aangepast.jpg 213649_aangepast.jpg

6. Ta radost na jaře

Tulipány znamenajÍ jaro. Po těch chladných temných zimnÍch měsÍcÍch tyto květiny vnášejÍ do našich ulic a zahrad vytouženou pozitivnÍ atmosféru. Jejich jiskřivé barvy a otevÍrajÍcÍ se poupata vykouzlÍ na tváři úsměv úplně každému. Kvést začÍnajÍ v březnu. Když se řekne tulipány, každý si hned představÍ jaro!

7. ŠlechtěnÍ

Navzdory mnoha odrůdám, ve kterých tulipány existujÍ, stále probÍhá šlechtěnÍ nových. Toto šlechtěnÍ spočÍvá v křÍženÍ tulipánů s výjimečnými vlastnostmi, což dává vzniknout novým kultivarům. Třeba by se mohla objevit i nová barva nebo tvar, možná i ten vytoužený černý tulipán ještě přijde. Ale než se nový kultivar objevÍ v zahradnÍch centrech, trvá to asi dvacet let.

8. MěsÍce potěšenÍ

Pokud si své odrůdy dobře vyberete, můžete si na zahradě tulipány užÍvat od počátku března až do konce května. Zasaďte proto tulipány, které kvetou v různou dobu. Můžete je také sázet ve vrstvách – metodou, které se řÍká sázenÍ ve stylu lasagne. Až tulipány na konci května odkvetou, převezmou barevné žezlo trvalky.

9. Jako obrázek v botanické knize

Věděli jste, že některé tulipány se objevÍ a vykvetou – dokonce ve stále většÍm množstvÍ – každý rok? Těmto odrůdám tulipánů se někdy řÍká „trpasličÍ tulipány“, kvůli jejich velikosti a výšce v porovnánÍ s ostatnÍmi tulipány. Jsou to opravdové vlaštovky, protože tyto odrůdy většinou kvetou ze všech tulipánů nejdřÍve. NejznámějšÍmi z těchto odrůd jsou Tulipa sylvestris, T. tarda a T. turkestanica.

216933_aangepast.jpg

10. TruhlÍky

Tulipány si můžete užÍvat i na balkóně nebo terase. Jejich cibulky jsou totiž ideálnÍ k sázenÍ do truhlÍků. Je však důležité, abyste použili truhlÍky, jejichž hloubka bude minimálně šestinásobkem výšky samotné cibulky. To zajistÍ dostatečnou vrstvu zeminy pod i nad tulipánovou cibulkou, která by měla být trojnásobkem výšky cibulky. Také se ujistěte, že truhlÍky majÍ na dně otvory, aby mohla odtékat nadbytečná voda.

221621_aangepast.jpg 221646_aangepast.jpg