Biologicky rozmanitá zahrada s letními kvetoucími cibulovinami

Živá zahrádka

Vlivem ubývajÍcÍch ploch s květinami a rostlinami ubývá v přÍrodě i pylu a nektaru. Z toho důvodu se populace včel a motýlů zmenšujÍ a snižuje se i počet jejich druhů. LetnÍ cibuloviny nejenže poskytujÍ ohromné množstvÍ květů ve všech různých barevných i vonných provedenÍch, ale zároveň zvyšujÍ biodiverzitu vašÍ zahrádky. Včely a motýli si na zvláštnÍch druzÍch letnÍch cibulovin, které produkujÍ velké množstvÍ pylu a nektaru, velmi pochutnajÍ. TÍmto způsobem hmyzu pomůžete a trochu jim život na zahrádce ulehčÍte.

Odrůdy

Je důležité, abyste zasadili letnÍ cibuloviny, které produkujÍ hodně nektaru a pylu a ke kterým budou mÍt motýli a včely snadný přÍstup. IdeálnÍmi odrůdami jsou šuškardy (Liatris), jiřiny s otevřenými srdÍčky, habešský mečÍk (Gladiolus callianthus) a montbrécie. Tyto letnÍ cibuloviny můžete sázet od chvÍle, kdy pomine nebezpečÍ mrazÍků, až do konce května. Pak už si jen po celé léto můžete užÍvat bzukotu včel a třepotánÍ motýlÍch křÍdel a sledovat, jak jim chutná.

221216_aangepast.jpg

210402_aangepast.jpg 212752_aangepast.jpg