Dejte najevo sv?j názor: použijte letní cibuloviny!

Pravidla

Vnímáte to také tak? Jak stát a velké firmy získávají stále v?tší vliv, aniž bychom si to uv?domovali? Vezm?me si firmy, jako t?eba Facebook a Google. Nebo t?eba arogantní p?ístup vlády? Pomalu ale jist? se zavádí stále více pravidel. Co se stalo s naší svobodou? Toto omezování naší svobody m?žeme poci?ovat, ale osvobodit se je skoro nemožné, protože jsme na celém systému závislí. Klí?ové slovo je zde „skoro“. Na své zahrad? m?žeme za?ít zasazením letních cibulovin. Pozvedn?te sv?j hlas: ud?lejte gesto.

226090.jpg  226091.jpg

226094.jpg  226097.jpg

Váš názor

Na své zahrad? si m?žete d?lat, co chcete, protože je to místo, kde žádná taková pravidla neplatí. Oto?te se zády k zatvrzelým postoj?m mainstreamové spole?nosti a ud?lejte gesto tím, že použijete jakékoli materiály, které najdete. Nic není nemožné, všechno je možné. A co je nejd?ležit?jší: nic nevyhazujte, protože recyklace je jedním ze zp?sob?, jak dát najevo, že nepat?íte do dnešní marnivé spole?nosti. Co se barev tý?e, mezi vynikající volby pat?í ?erná, ?ervená a kaštanov? hn?dá. Letní cibuloviny, jako jsou lilie, begónie, kaly a ji?iny, podtrhnou váš projev svobody.

226089.jpg  226095.jpg

226096.jpg  226092.jpg