Co bych měl(a) udělat poté, co tulipány na jaře odkvetou?

A co s narcisy? Poté, co tulipány odkvetly, odstřihněte opadané květy, aby se nevysemenily. Narcisům květy odstřihávat nemusÍte, nechte je tak, jak jsou. HlavnÍm požadavkem při pěstovánÍ cibulovin je, aby byly po obdobÍ květenstvÍ ponechány listy, aby rostlina mohla svou energii vložit do „nabÍjenÍ“ své cibule na svůj dalšÍ jarnÍ výkon. K tomuto „energetickému nabÍjenÍ“ docházÍ fotosyntézou, během které rostlina využÍvá slunečnÍ energie a přeměňuje základnÍ prvky, jako je kyslÍk, dusÍk, fosfor a draslÍk, na živiny. Tyto živiny se ukládajÍ v „šupinách“ cibule, tedy té bÍlé masité části cibulky, aby mohly být použity během dalšÍho jara. Proto je nutné nechat zelené olistěnÍ vystavené slunečnÍmu světlu, dokud nezhnědne, nebo dokud neuplyne šest týdnů od obdobÍ květu. Po obdobÍ květenstvÍ tedy během fáze odumÍránÍ odolávejte touze listy sestřihnout nebo svázat. Během tohoto obdobÍ listy rostlin nesvazujte, nesplétejte ani neodstřihávejte. OdumÍrajÍcÍ listy jsou zkrátka něčÍm, s čÍm se jako milovnÍci jarnÍch cibulovin musÍte smÍřit. Jediné, co s nimi můžete udělat, je schovat je. Zkuste cibuloviny zasadit dohromady s jednoletkami či trvalkami nebo je nechte strategicky poblÍž tak, aby později kvetoucÍ rostlina maskovala co nejlepšÍm způsobem odumÍrajÍcÍ listovÍ cibuloviny. NejlepšÍ strategie sadby je sázet trsy cibulek namÍsto velkých záhonů. Tak zÍskáte krásnou jarnÍ podÍvanou a spoustu mÍsta na jejich společnÍky, které cibuloviny později zamaskujÍ. Nehnojte jednoletky zasazené na stejném záhonu, dokud cibuloviny neodumřely. Cibulky by na jaře, pokud je vůbec budete hnojit, měly dostat dávku dusÍku s rychlým uvolňovánÍm asi šest týdnů před obdobÍm květenstvÍ (cibuloviny obvykle vyžadujÍ směs s nÍzkým obsahem dusÍku, ale na jaře dusÍk potřebujÍ, protože povzbuzuje zeleň). HnojenÍm cibulek těsně před obdobÍm květenstvÍm, kdy nemohou metabolizovat živiny, jen podpořÍte plÍsně a jiné ošklivé věci.