Existují nějaké cibulky, které vypudí myši a/nebo krysy?

Bohužel žádné cibulky nemajÍ schopnost vypudit myši nebo krysy. Pokud nechcete, aby tito škůdci okusovali vaše cibulky, můžete využÍt několik preventivnÍch opatřenÍ. Nejprve je třeba zasadit cibulky dostatečně hluboko a řádně je zakrýt, aby tak myši a/nebo krysy nebyly přitahovány k mÍstu sadby. Potom okraje mÍsta, kde byly cibulky zasázeny, překryjte jemným pletivem. Položte pletivo tak, aby přečnÍvalo přes hranu, a poté zatlačte jeho okraj do půdy.