Jak bych měl(a) nechat cibulky naturalizovat?

Cibulky byste měli naturalizovat tÍm, že je nebudete vyrývat ze země. Poté, co květina odkvete, přirozeně odumře, a tak může uložit nově vytvořené živiny do svých cibulÍ, ze kterých dalšÍ rok vykvete znovu. Mnoho cibulek ovšem nenÍ k naturalizovánÍ vhodných. Proto byste si měli vždy přečÍst informace na obalu a ujistit se, že cibulky, které kupujete, jsou k naturalizovánÍ vhodné. Samozřejmě můžete experimentovat i s jiným druhy a vyzkoušet, zda by mohly být vhodné k naturalizovánÍ třeba právě na vašÍ zahradě.