Je lepší cibulky sázet na začátku nebo na konci podzimu?

Doba sázenÍ závisÍ na mÍstnÍm klimatu, ale obecně platÍ čÍm dřÍve, tÍm lépe. Cibulky si potřebujÍ vyvinout silné kořenové systémy ještě předtÍm, než udeřÍ zimnÍ mrazÍky a cibulka vstoupÍ do nového cyklu přÍpravy na jarnÍ výkvět. Nezapomeňte, že cibulky je nutné zasadit do dobře odvodněného mÍsta a čerstvě zasazené cibule je nutné zalÍt, aby se vytáhly kořeny!