Je pravda, že nejlepší výživou pro cibulky je kostní moučka?

Kdysi dávno byla kostnÍ moučka považována za výborné hnojivo pro cibulky, ale doba se změnila! KostnÍ moučka je dnes tolik zpracovaná, že veškeré nezbytné živiny z nÍ byly doslova vyvařeny. Cibuloviny kvetoucÍ na jaře ve skutečnosti pro svou prvnÍ kvetoucÍ sezónu žádné hnojivo nepotřebujÍ. Zdravá nizozemská cibule již v sobě obsahuje veškeré živiny, které potřebuje na celou sezónu velkolepého růstu. Cibulky, které necháte v zemi naturalizovat, můžete pohnojit dostatečně uleželým kravským hnojem nebo speciálnÍm hnojivem na cibulky při prvnÍch výhoncÍch na jaře a pak znovu na podzim.