Jsou cibulky kvetoucí v létě odolné zimě?

Cibulky kvetoucÍ v létě pocházÍ ze subtropických oblastÍ, jako je jižnÍ Afrika a JižnÍ Amerika. MajÍ tedy rády teplo a vlhko a obvykle nejsou mrazuvzdorné. Obecně platÍ, že cibulky kvetoucÍ v létě spadajÍ do kategorie citlivých cibulek, které se v oblastech s mrazivými zimami trvale neuchytÍ.