Kdy pěstitelé v Nizozemsku sázejí své cibulky?

Pěstitelé v Nizozemsku sázejÍ své cibulky v listopadu. Je to možné proto, že zima v Nizozemsku začÍná až zhruba v polovině prosince. V oblastech, kde zimy začÍnajÍ dřÍve, je vhodné sázet tulipány v řÍjnu.