Která strana květinové cibule má směřovat nahoru?

Pak zasaďte květinové cibulky do otvoru se zašpičatělými boky směřujícími nahoru.