Loni jsem do trávy zasadil(a) krokusy a narcisy. Kdy je nejlepší doba na sekání trávy?

Obecně platÍ, že pruhy trávy, na kterých jsou zasazené cibulky, by se neměly sekat dřÍve, než 6 až 8 týdnů po odkvětu. Travnaté oblasti osazené květinovými cibulkami můžete sekat až poté, co nadzemnÍ části cibulek seschnou. Některé květinové cibulky, jako je napřÍklad ladonička, ladoňka a talovÍn, se rozmnožujÍ semeny, a proto jejich semena potřebujÍ dost času, aby mohla uzrát.