Měl(a) bych cibulky hnojit?

Přizpůsobený program hnojenÍ udržuje rostliny zdravé a odolné proti patogenům a škůdcům a také snižuje potřebu použÍvánÍ chemických regulačnÍch látek. Správné hnojenÍ dále zajišťuje dobrou strukturu půdy. Existuje široká nabÍdka různých hnojiv: – Kompost a hnůj. To jsou organické hnojicÍ prostředky. Jak bylo uvedeno výše, jsou také účinné při zlepšovánÍ kvality půdy. – Organické doplňky, které poskytujÍ doplňkovou rovnováhu organickým hnojivům. – Složená minerálnÍ hnojiva. Zvolený typ hnojiva závisÍ na druhu výsadby a době, kdy může být prostředek aplikován. DalšÍ informace naleznete v brožuře o zahradnÍm plánu.