Měly by se tulipánům po odkvětu sekat hlavy?

Tulipánům, které jsou zasazeny na vÍce let, by se po odkvětu měly useknout hlavy. TÍm zabránÍte vývoji semenných struk, což je proces, který využije energetické zdroje rostliny k produkci semen, mÍsto aby je uložil do nových cibulek. SekánÍ hlav znamená odlamovánÍ květů od stonku. TÍm také zabránÍte zapadnutÍ okvětnÍch lÍstků mezi listy, kde by mohly způsobit plÍseň šedou.