Mohu použít směs cibulek z jarní louky na své vlastní zahradě?

Tato směs – „jarnÍ louka“ – byla ve skutečnosti již použita na zahradách parku Keukenhof v Lisse. Keukenhof je největšÍ přehlÍdkou cibulek na světě. Každý duben a květen vybarvÍ toto nádherné mÍsto 7 milionů cibulovin a vytvořÍ pastvu pro oči tisÍců návštěvnÍků. Na mnoha slunečných travnatých mÍstech byly vyryty zvlněné části do hloubky vÍce než 10 cm. Tyto tvary byly vyplněny ostrým pÍskem, který byl nahoře a dole smÍchán se zeminou. Tak byly vytvořeny ideálnÍ podmÍnky pro sázenÍ malých cibulek určených k naturalizovánÍ: na ploše asi 500 m² bylo promÍcháno, rozeseto a poté ručně zasázeno 55 000 cibulek z 35 různých odrůd. V parku Keukenhof byla výsadba těchto cibulek spojena i se zasetÍm směsi semen z květinových luk tak, aby se cibulky objevily mezi závoji bylinných rostlin, které ještě týdny po odkvetenÍ cibulovin dodávajÍ celé ploše krásné barvy. Do takové směsi můžete zahrnout jakékoli cibulovité rostliny, které jsou vhodné k naturalizovánÍ a které majÍ také vÍce nebo méně „nešlechtěný“vzhled. Květinové cibulky použité na jarnÍ louce v parku Keukenhof byly rozmÍstěny v poměru přibližně 150 cibulek/m² a skládaly se z následujÍcÍch odrůd: Bellevalia pycnantha, ladonička Chionodoxa forbesii, ladoňka zářÍcÍ, krokus Tomasiniho „Ruby Giant“, krokus Tomasiniho „Whitewell Purple“, bledule letnÍ „Graveteye Giant“, modřenec Aucherův „Blue Magic“, modřenec „Valerie Finnis“, narcis „Jack Snipe“, narcis „Jetfire“, narcis bÍlý recurvus, narcis „Topol“, Snědek chocholičnatý, ladoňka sibiřská, Tulipa bakeri „Lilac Wonder“, Tulipa clusiana, Tulipa clusiana „Lady Jane“, Tulipa linifolia, tulipán pozdnÍ a tulipán urumienský.