Musí být cibulky po odkvětu vyryty ze země?

Cibulky, které jste si koupily k naturalizovánÍ, můžete nechat v zemi. Tyto cibulky se budou každý rok vracet a může jich být i vÍce. Co se týče ostatnÍch cibulek, nikdy je nevyrývejte ze země ihned poté, co odkvetou, ale počkejte, než zcela odumře jejich olistěnÍ. TÍm dáte cibulkám možnost vyrůst a uložit si energii, kterou budou potřebovat dalšÍ rok. VyrývánÍ a skladovánÍ cibulek je nejen obtÍžný úkol, ale často vede i k neuspokojujÍcÍm výsledkům.