Můžete zasadit cibulky na jakýkoli typ zahrady a do jakéhokoli typu půdy?

Cibulky lze zasadit na jakoukoli zahradu a/nebo do jakéhokoli typu půdy. NejdůležitějšÍ je, aby část zahrady, kde se cibulky majÍ vysadit, nebyla během zimy přÍliš mokrá. Voda, která zůstane několik dnÍ po dešti v kalužÍch, cibulku zcela zničÍ. Asi jedinou výjimkou je řebčÍk kostkovaný (Fritillaria meleagris); ten neporoste dobře v suché půdě, která se vyskytuje napřÍklad pod tújÍ. A ačkoli při sázenÍ tulipánů a narcisů bude těžká řÍčnÍ hlÍna ztěžovat kopánÍ sadebnÍch jamek, budou v tomto typu půdy dobře prospÍvat.