Opravdu se při pěstování cibulek používá tolik přípravků na ochranu rostlin?

Během poslednÍch deseti let se použÍvánÍ přÍpravků na ochranu rostlin při pěstovánÍ cibulek výrazně snÍžilo. Výzkum i obchodnÍ praxe prokázaly, že je mnohem méně nutné se spoléhat na tyto činitele při pěstovánÍ cibulek, než se dřÍve předpokládalo. To snižuje nejen zatÍženÍ životnÍho prostředÍ, ale i náklady pěstitelů. PoužitÍm dokonale vyrovnaných hnojiv zÍskajÍ cibulky dostatečné množstvÍ živin, zatÍmco se do povrchových vod dostane mnohem menšÍ množstvÍ nebezpečných látek. Tam, kde se kvůli problémům, jako jsou houby, dřÍve běžně aplikoval preventivnÍ postřik, se dnes postřik použÍvá až v přÍpadě nutnosti. Mnoho společnostÍ, které pěstujÍ cibulky, se dnes snažÍ použÍvat organické prostředky k prevenci chorob a škůdců, kdykoli je to možné.