Proč se tulipány pěstují právě v Holandsku?

Tulipány do NizozemÍ na konci 16. stoletÍ přivezl Carolus Clusius. Lidé v NizozemÍ měli o tyto cibulky velký zájem a začali experimentovat s jejich pěstovánÍm na zahradách kolem svých domovů. Vzhledem k rostoucÍ poptávce po tulipánech začal být přÍstup k jejich šlechtěnÍ čÍm dál profesionálnějšÍ a ukázalo se, že pobřežnÍ oblasti – zejména pruh země hned za holandskými dunami – měl pro šlechtěnÍ ideálnÍ podmÍnky. Mořské klima s mÍrnými zimami a chladnými léty, správné odvodňovánÍ s konzistentnÍ hladinou vody, správný typ půdy a skutečnost, že NizozemÍ bylo obchodnÍm centrem, byly velmi přÍnosné faktory. Vzhledem k rostoucÍ urbanizaci, ke které v tradičnÍch pěstitelských oblastech došlo, jsou dnes nejvýznamnějšÍ pěstitelské oblasti v severnÍch oblastech NizozemÍ, kde je stále dostatek půdy pro pěstovánÍ cibulovin. DÍky tomu v NizozemÍ zůstane jejich pěstovánÍ ještě dlouho.