Je čas sázet cibulky, nezapomeňte!

Než začne zima

Podzim je ideálnÍ dobou k sázenÍ jarnÍch kvetoucÍch cibulek, jako jsou narcisy, tulipány, modřence, hyacinty a krokusy. Je tomu tak proto, že tyto cibuloviny potřebujÍ chladné zimnÍ teploty, aby na jaře mohly vykvést v celé své kráse. Když je zasadÍte ještě před zimou, budou mÍt dost času na to, aby si vytvořily silné kořeny. ČÍm silnějšÍ bude kořenový systém, tÍm krásnějšÍ budou květiny. Sázet cibulky můžete poté, co venkovnÍ teploty spadnou pod 10 °C, ale ještě předtÍm, že začnou mrazy.

226466_aangepast.jpg 226492_aangepast.jpg

Jako profÍci

Je to dobré, ještě nenÍ pozdě! Na nic nečekejte, teď je nejlepšÍ čas! Na tomto úkolu je nejlepšÍ to, jak je uspokojujÍcÍ. A nejen jednou, ale dvakrát. Čas, který strávÍte sázenÍm, je dokonalou meditacÍ: co by mohlo být krásnějšÍho než práce na zahrádce? A na jaře vás květinové cibulky, které jste vybrali a sami zasadili, budou odměňovat hned po několik týdnů. DalšÍ pocit uspokojenÍ vás čeká, až si budete užÍvat svou malou barevnou rajskou zahradu. Jak by se ale květinové cibulky měly sázet? NabÍzÍme vám několik tipů, abyste to zvládli jako profÍci:

  1. Odstraňte plevel a malé kameny a pak do půdy zapracujte trochu zahradnÍho humusu, abyste vylepšili odtok vody.
  2. Vykopejte jednu jamku pro skupinu kvetoucÍch cibulovin nebo vytvořte samostatné jamky pro zasazenÍ jednotlivých cibulek. Velikost cibulky určuje hloubku zasazenÍ. Velké cibule (o průměru 5 cm nebo většÍ) je nutné sázet 15 cm hluboko, malé cibulky (2,5–5 cm) 7 až 10 cm hluboko.
  3. Vložte cibulky jemně do půdy hrotem nahoru. Dávejte pozor, abyste na cibulky nezatlačili přÍliš silně, protože by mohlo dojÍt k jejich poškozenÍ. Velké květinové cibule je vhodné sázet asi 7 až 20 cm od sebe, malé cibulky 3 až 7 centimetrů.
  4. Zakryjte cibulky půdou vykopanou z jamky.
  5. Pokud je zem suchá, cibulky mÍrně zalijte.

225562_aangepast.jpg 225590_aangepast.jpg