K císařskému řebčíku královskému se váže mnoho příběhů

ŘebčÍk královský: kultivován po staletÍ

PůvodnÍ mÍsto výskytu řebčÍku královského zahrnuje Turecko, jihovýchodnÍ a západnÍ Írán, Afghánistán, Pákistán a KašmÍrské pohořÍ. V polovině šestnáctého stoletÍ byl však řebčÍk královský dovezen do Evropy a prvnÍ zasadil Carolus Clusius v Leidenu. Tato královská květinová cibulka se stala velmi oblÍbená již při začátku portrétovánÍ na nesčetném počtu maleb na keramických dlaždicÍch v roce 1610.

Jak řebčÍk královský zÍskal své jméno?

Jeho laický název byl odvozen z doslovného překladu konkrétnÍho přÍdomku v latinském názvu (imperialis) a vzhledu květiny. „Fritillaria“ pocházÍ ze slova fritilus (což znamená „pohárek na vrhánÍ kostek“) a „imperialis“ pocházÍ ze slova imperium (což znamená „impérium“). Květina, která vypadala jako cÍsařská koruna tak obdržela přÍhodné jméno řebčÍk královský.

bulb afbeelding bulb afbeelding

bulb afbeelding bulb afbeelding

ŘebčÍk královský v hlavnÍ roli

ŘebčÍk královský hrál hlavnÍ roli ve vÍce než jedné legendě. Jednou z nich byl pokáránÍ JežÍše. Podle této legendy kvetly řebčÍky královské v zahradě Getsemanské na Olivové hoře, kde byl JežÍš zajat, bÍlou barvou. ZatÍmco všechny ostatnÍ květiny sklonily své hlavy ze soucitu, řebčÍk královský zůstal hrdě stát vzpřÍmený. Když JežÍš květinu jemně pokáral, řebčÍk královský sklonil svoji hlavu, hanbou se začervenal a z okázalého květu začal vypouštět slzy. Druhá legenda byla o výjimečně krásné královně Persie. JejÍ čistá krása byla důvodem, proč ji král nevěřil a obvinil ji z nevěry. Vyhnal ji z paláce a ona smutně bloumala po polÍch s vědomÍm, že byla nevinná. Vyplakala tolik slz, že se zmenšila na velikost rostliny. Když se zastavila, jejÍ nohy zapustily kořeny do země a změnila se v řebčÍk královský.

SázenÍ řebčÍku královského

Pokud byste chtěli mÍt tuto královskou květinovou cibulku ve své vlastnÍ zahradě, stačÍ začÍt. Jakmile si tyto květinové cibulky zakoupÍte, je nejlepšÍ je nenechávat v balenÍ přÍliš dlouho. Jejich kořÍnky by mohly začÍt růst ještě v balenÍ a mohly by se následně poškodit. Z toho důvodu je sázejte okamžitě po zakoupenÍ. Cibulka řebčÍku královského vypadá trochu podivně, jelikož má uprostřed otvor. NenÍ to však důvod k obavám. Takhle prostě vypadá. Otvor se nacházÍ v mÍstě, kde byl stonek staré květiny. ŘebčÍku královskému se nejvÍce bude dařit ve slunečné nebo částečně zastÍněné části zahrady a je nutné ho sázet přibližně 20 cm pod povrch půdy. Při sázenÍ dávejte pozor, aby otvor v květinové cibulce směřoval nahoru.

Co je dobré vědět

  • Květiny řebčÍku královského majÍ liščÍ vůni, která vycházÍ ze sirného terpenu vytvářeného samotnou rostlinou. Je to užitečná vlastnost, jelikož odhánÍ krtky, hraboše a hryzce.
  • Květiny vytvářÍ velké kapky nektaru, který přitahuje včely a motýly. Tuto úchvatnou medovou přÍchuť můžete také ochutnat sami, když brzy ráno na květinu jemně klepnete.

bulb afbeelding bulb afbeelding

bulb afbeelding bulb afbeelding