Krokusy a sněženky přinášejí barvy pod stromy a keře

Kde se jim dobře dařÍ

Sněženky a krokusy se často vyskytujÍ v zalesněných oblastech a kolem starých venkovských domů. V obou přÍpadech jde o naturalizované cibuloviny, které krásně rostou pod listnatými stromy a keři. V zimě tam na ně dÍky spadanému listÍ méně pršÍ a svÍtÍ. KvetoucÍ cibuloviny to tak majÍ v chladném obdobÍ rády. Proto na těchto mÍstech hojně a bohatě kvetou. Po odkvětu čerpajÍ cibulky výživu z listů, aby se připravily na dalšÍ sezónu. Proto je potřeba nějaký čas, než listy řádně odumřou. Když stromům a keřům opět listy narostou, lÍstky sněženek a krokusů zmizÍ a cibuloviny usnou. Listy stromů a keřů je pak v horkých letnÍch měsÍcÍch udržujÍ v přÍjemném chládku.

Pestrobarevné krokusy

Krokusy přinášejÍ v únoru a březnu do zahrady skutečnou barevnou smršť. Tyto časně kvetoucÍ barevné bomby jsou symbolem jara a radosti. Pokud se na ně podÍváte blÍže, zjistÍte, že některé odrůdy jsou přenádherné. Barvy se různÍ od sytých až po veselé pastelové. NejoblÍbenějšÍ odrůdy jsou modré a fialové, ale vyskytujÍ se také v bÍlých, žlutých a šeřÍkových odstÍnech nebo pruhované. Jak frivolnÍ velkokvěté, tak jemné drobnokvěté krokusy jsou jako dárečky vyrůstajÍcÍ z půdy. Po prvnÍ výsadbě se dÍky naturalizaci květinový koberec každoročně rozrůstá. V únoru během dlouhé studené zimy mnoho květin nekvete, ale krokusy jsou jedny z prvnÍch druhů, které v tomto obdobÍ začÍnajÍ kvést. Jsou skvělým zdrojem nektaru a pylu. DÍky tomu jsou oblÍbené mezi čmeláky, včelami medonosnými a některými samotářskými včelami. Takže zatÍmco si tyto květiny užÍváte, pomáháte zároveň také tomuto důležitému hmyzu.

Krásné sněženky

Sněženky (Galanthus) přicházejÍ na zimnÍ scénu velmi brzy. Jejich oficiálnÍ název je docela fantasknÍ: Galanthus. V lednu a únoru vystavujÍ na odiv své bÍlé zvonkovité květy, které rostou i nad sněhem. OkvětnÍ lÍstky sněženek vypadajÍ bÍle, ale ve skutečnosti jsou bezbarvé. Když okvětnÍ lÍstek zmáčknete, zprůhlednÍ. To proto, že zmizely malinké vzduchové bublinky, které odrážely světlo. Sněženky jsou k dostánÍ v několika odrůdách, včetně dvoukvětých, se zelenými nebo žlutými tečkami nebo značkami na okvětnÍch lÍstcÍch a s malými nebo velkými květy. „Běžná“ sněženka se jmenuje Galanthus nivalis neboli sněženka podsněžnÍk. Pokud je vysadÍte na zahradě, jejich počet se bude rok od roku zvyšovat. Věděli jste, že sněženky mohou produkovat teplo až 10 °C? Proto snÍh v okolÍ těchto květin taje. ŠÍřÍ také lahodnou vůni medu. Tato vůně pocházÍ od hmyzu, který z květů sbÍrá pyl.

204286_aangepast.png

217292_aangepast.png

217380_aangepast.png 217126_aangepast.png