Květinové cibulky, kvetou pro vaše potěšení

Silné kořeny

Sázet kvetoucÍ cibuloviny na podzim se může zdát trochu zvláštnÍ. Koneckonců je to konec zahrádkářské sezóny. Ale když chcete jaro využÍt naplno, musÍte si na sázenÍ cibulek udělat čas už teď. MěsÍce mezi zasazenÍm a kvetenÍm poskytnou cibulkám dost času na to, aby si vytvořily silné kořeny. ČÍm dřÍve se kořÍnky vytvořÍ, tÍm silnějšÍ budou. Tak na co ještě čekáte? A navÍc je to také zábava!

Hezké vzpomÍnky

Nejsou to jen květiny samotné, co nám přinášÍ radost. Spoustu uspokojenÍ a radosti vám může přinést i celý proces od jejich sázenÍ až po obdobÍ květu. Tak proč si tuto práci neužÍt spolu s vašÍm partnerem, dětmi nebo – k rozjÍmánÍ – jen sami? Určitě zjistÍte, že vybÍránÍ, nákup a sázenÍ květinových cibulek vám přinese mnoho hezkých vzpomÍnek. A až uvidÍte prvnÍ zelené lÍstky vykukovat ze země, vaše nadšenÍ bude jen narůstat. Pak už nepotrvá dlouho a vám se dostane veselé zahrady zářÍcÍ barvami.

Černý tulipán

NeoblÍbenějšÍ kvetoucÍ cibulovinou ze všech je tulipán. Věděli jste, že tulipány se rozdělujÍ do 15 skupin? Tato klasifikace se odvÍjÍ od jejich tvaru, původu a obdobÍ kvetenÍ. NejslavnějšÍ tulipán – Queen of Night – patřÍ do skupiny „jednoduchých pozdnÍch“ tulipánů. Za svou slávu vděčÍ staletÍm, po která se lidé snažili najÍt zcela černý tulipán. I když se jej zatÍm najÍt nepodařilo, Queen of Night je tak tmavě fialový, že se k černé velmi blÍžÍ.

Druhy kvetoucÍch cibulovin

Věděli jste, že cibuloviny jsou prvnÍ rostliny, které vám na jaře barevně ozdobÍ zahrádku? Úplně prvnÍ jsou sněženky, krokusy a narcisy. Kromě známého tulipánu může vaši zahradu rozveselit spoustu dalšÍch radostných poslů jara. Jen namátkou můžeme uvést narcisy, hyacinty, krokusy, modřence a kosatce. Mezi méně známějšÍ druhy patřÍ okrasné cibule, ladonička, jarnÍ hvězdy, řebčÍk kostkovaný a puškinie ladoňkovitá.

Rady:

  • Označte si mÍsto, kam jste cibulky zasadili, abyste věděli, kde přesně je můžete čekat. NenÍ to báječné, sledovat malé zázraky přÍrody, jak se odehrávajÍ přÍmo před vašima očima na vašÍ vlastnÍ zahrádce?
  • Cibulky sázejte do hloubky trojnásobku jejÍ velikosti. Tak bude mÍt cibulka nad sebou správné množstvÍ půdy a bude moci správně růst.
  • Cibuloviny potřebujÍ ke správnému růstu chladné teploty. Věděli jste, že kvetoucÍ cibuloviny se dokážÍ samy chránit před mrazem? Tato ochrana spočÍvá v přeměně jejich škrobů na cukry. A naštěstÍ pro nás kvetoucÍ cibulky obsahujÍ spoustu škrobu.
  • Cibuloviny kvetoucÍ na jaře můžete sázet od zářÍ až do konce prosince. Jen je do půdy zasaďte ještě předtÍm, než půda zamrzne.
  • Nesázejte na mÍstech, kde se shromažďuje dešťová voda, napřÍklad na úpatÍ svahů nebo pod okapy. Kdyby totiž cibulky zůstaly přÍliš dlouho ve vodě, mohlo by se stát, že by se nedostatkem kyslÍku „utopily“.

244145_aangepast.jpg 244178_aangepast.jpg

226410.jpg