Květinové cibulky vám dodají vnitřní energii

PřÍroda

Energie je něco, co v těchto dnech můžeme skutečně pociťovat. Být fit a vypadat silně je tak důležité, že zdravÍ je pokládáno za většÍ hodnotu než bohatstvÍ hmotné. VÍme, že svět přÍrody, který nás obklopuje, je naprosto nezbytný, protože stromy, květiny a rostliny jsou našÍm základnÍm zdrojem kyslÍku. ZásobujÍ nás – doslova – energiÍ a vitalitou.

222585-aangepast.jpg 222545-aangepast.jpg

222566-aangepast.jpg 222568-aangepast.jpg

Energická zahrádka

Pro mnohé z nás je důležité uchovávat si aktivnÍ tělo a bystrou mysl. Pro energickou zahrádku je také typický optimismus a pocit začátku svěžÍho, nového života. PoužitÍm jasných barev na zahrádce a na balkóně nebo vnitřnÍ terase se váš venkovnÍ prostor změnÍ na uvolňujÍcÍ a přesto posilujÍcÍ mÍsto. Velké, atraktivnÍ květiny v živých barvách dodajÍ zahrádce dynamický vzhled, zejména pokud je vysázÍte v nápadných barevných pásech. Barevná paleta bÍlé s jasnými odstÍny červené, modré a fialové bude předzvěstÍ skutečně vÍtězného ducha.

222573-aangepast.jpg 222544-aangepast.jpg

Květinové cibulky

NadcházejÍcÍ měsÍce budou studené a šedivé, ale potom se vyloupne jaro a prosluněné, teplé a delšÍ dny. To je přÍjemné a člověk se hned cÍtÍ svěžÍ a šťastnějšÍ. Buďte tedy k sobě laskavÍ: postarejte se o to, abyste tento svěžÍ pocit jara mohli zažÍvat v co největšÍ mÍře a užÍvali si ho po celou dobu tohoto ročnÍho obdobÍ. Jak? Samozřejmě tÍm, že zasadÍte květinové cibulky. ZvýšÍ hladinu vašÍ energie ještě dřÍve, protože vám zajistÍ pestrobarevnost brzy na jaře. Sázejte tedy květinové cibulky už teď a potom, přÍštÍ jaro, si užÍvejte květiny, které vám budou dlouho dodávat vnitřnÍ energii.

222532-aangepast.jpg