Květinové cibulky vytváří rovnováhu

PochopenÍ a propojenÍ s našÍm světem

Pro dnešnÍ dobu je typický fakt, že svět okolo nás je mimo rovnováhu. Ve všem tom lidském násilÍ, o kterém slyšÍme, se ztrácÍ faktory vyvažovánÍ norem a hodnot. To je důvod, proč podvědomě hledáme smysl pochopenÍ a propojenÍ, zvláště na mÍstech jako je zahrada, kde chceme relaxovat a uvolnit se.

222643-aangepast.jpg

Na stejné úrovni

Status rostlin v zahradě roste náhlými skoky a vzepětÍmi. Ve vyvážené zahradě je vše, co roste a kvete v domě a okolo domu, stejně důležité, jako dalšÍ prvky. EvidentnÍ je i dalšÍ druh rovnováhy: hrubé materiály zÍskávajÍ jemné ženské pastelové barvy; robustnÍ mužské materiály teď zÍskávajÍ elegantnÍ texturu povrchu. Vše v zahradě je tak součástÍ vyváženého obrázku. Jak muži, tak i ženy se budou v takové zahradě cÍtit jako doma.

ZačÍnáme

Květinové cibulky ve světlejšÍch pastelových odstÍnech růžové a fialové vnesou do zahrady rovnováhu, zvláště při integraci do designu zahrady. Tulipány, modřence (Muscari) a hyacinty představujÍ dokonalé odrůdy pro vytvořenÍ vyvážené zahrady. Ale jak je zasadit? StačÍ vám 5 kroky.

1. krok

Vykopejte otvor pro skupinu květinových cibulek nebo vytvořte menšÍ otvory pro zasazenÍ jedné květinové cibulky nebo menšÍch skupin. Velikost květinové cibulky určuje hloubku zasazenÍ. Velké cibulky (5 cm nebo většÍ v průměru) je nutné sázet 15 cm hluboko a malé cibulky (2,5–5 cm) 7 až 10 cm hluboko.

2. krok

Odstraňte plevel a pak do půdy zapracujte trochu zahradnÍho humusu, čÍmž vylepšÍte odtok vody.

3. krok

Vložte květinové cibulky jemně do půdy hrotem směřujÍcÍm nahoru. Velké květinové cibulky je vhodné sázet přibližně 7 až 20 cm od sebe a malé cibulky 3 až 7 cm daleko.

4. krok

Zakryjte květinové cibulky půdou vykopanou z otvoru.

5. krok

Pokud je zem suchá, cibule mÍrně zalijte.

222665-aangepast.jpg 222638-aangepast.jpg

222671-aangepast.jpg 222650-aangepast.jpg

222644-aangepast.jpg 222640-aangepast.jpg