Kvetoucí cibuloviny pro včely a čmeláky

Otevřené květy

DÍky bzučÍcÍmu a poletujÍcÍmu hmyzu můžete s cibulovinami zažÍt jaro velmi brzy. Které kvetoucÍ cibuloviny jsou ale nejvhodnějšÍ? Některé cibuloviny poskytujÍ včelám vÍce potravy než jiné. A pyl některých květů je snáze dostupný než u jiných květů. Vždy se snažte vybÍrat květiny s otevřenými květy a velkým množstvÍm pylu. Je také dobré rozložit dobu rozkvětu tak, aby včely mohly hodovat celé měsÍce. Tento sortiment kvetoucÍch cibulovin je známý tÍm, že produkuje velké množstvÍ nektaru a pylu:

 1. Modřenec (Muscari)
 1. Sasanka hajnÍ (Anemone nemerosa)
 2. Hyacintovec britský (Hyacinthoides non-scripta)
 3. Botanické tulipány (Tulipa)
 4. Česnek sicilský (Netaroscordum siculum)
 5. Snědek chocholičnatý (Ornithogalum umbellatum)
 6. Šafrán (Crocus), botanický a velkokvětý
 7. Sasanka (Anemone blanda)
 8. Okrasný česnek (Allium giganteum, moly a sphaerocephalon)
 9. Sněženky (Galanthus)
 10. Ladoňka zářÍcÍ (Chionodoxa luciliae a sardensis)
 11. Ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia a siberica)
 12. TalovÍn (Eranthis)
 13. Bledule letnÍ (Leucojum aestivum)

Správné mÍsto

Jakmile si zvolÍte ty správné kvetoucÍ cibuloviny a připravÍte je k výsadbě, vyberte si na zahradě mÍsto v polostÍnu s půdou bohatou na humus. Botanické tulipány jsou výjimkou, protože majÍ rády hodně slunečnÍho svitu. Slunce podporuje tvorbu pylu a nektaru. Květy navÍc na slunci výrazněji vonÍ, takže je včely a čmeláci snáze najdou. IdeálnÍmi mÍsty jsou mÍsta kolem stromů nebo ta mÍsta, kde v zimě zůstává spadané listÍ, protože vlhkost podporuje tvorbu nových semen.

Nektar

Od časného jara do pozdnÍho podzimu se včely a čmeláci živÍ nektarem. Nektar je sladká sirupovitá tekutina s vysokým obsahem cukru. Lze ho vidět v květnÍm lůžku nebo na vnějšÍ straně květu. Vypadá jako voda, ale na dotek je lepkavý. Cukry v nektaru dodávajÍ hmyzu energii nezbytnou k pohybu. Kromě cukrů obsahuje nektar také bÍlkoviny a vitaminy. Také včely medonosné sbÍrajÍ nektar, ale použÍvajÍ ho k tvorbě medu. Med je důležitým zdrojem potravy pro včelstvo.

Pyl

Včely medonosné, divoké včely a čmeláci sbÍrajÍ z květů kromě nektaru také pyl. SloužÍ jako potrava pro jejich larvy. Pyl se vytvářÍ v samčÍch zárodečných buňkách květu. Vypadá jako jemný prášek. Každý květ produkuje jinou barvu pylu; od žluté po červenou, ale někdy také fialovou, bÍlou a hnědou. Všechny druhy pylu, bez ohledu na barvu, obsahujÍ bÍlkoviny, tuky a vitaminy. Při sběru pylu včely zároveň opylujÍ květy.

ZajÍmavá fakta:

 • Pokud se čmeláci nemohou dostat k nektaru, majÍ k dispozici užitečnou zbraň! VrhajÍ se střemhlav na květ, aby jej otevřeli.
 • NěkteřÍ čmeláci, jako napřÍklad čmelák puchýřnÍk, si do květů dělajÍ z boku dÍrky, aby se dostali k nektaru.
 • Včely a čmeláci dávajÍ přednost bÍlým, žlutým a modrým květům.
 • Mnoho květů má skvrny a proužky. Ty sloužÍ našim malým přátelům jako rozcestnÍk s pomyslným nápisem „tudy k nektaru“.
 • Včely a čmeláci majÍ na zadnÍch nohách speciálnÍ pylové košÍčky, které sloužÍ k přenosu pylu.
 • MnožstvÍ nektaru, které rostlina produkuje, se v průběhu dne měnÍ. ZávisÍ to na vlhkosti a slunečnÍm zářenÍ.

44986_aangepast.png 247919_aangepast.png

204998_aangepast.png

223433_aangepast.png