Sázením kvetoucích cibulovin k podpoře biodiverzity

Oslava

Jasné a třpytivé barvy jarnÍch kvetoucÍch cibulovin jsou pro zahrádku skutečným pokladem. Když se zahrada probouzÍ ze zimnÍho spánku, jarnÍ cibuloviny jÍ dodávajÍ pozitivnÍ tóny, se kterými se hned budeme cÍtit lépe. Právě na tento jarnÍ rituál, který se každý rok opakuje, se rok co rok těšÍme, i když si to možná ani neuvědomujeme. Ale tento rituál nenÍ jen oslavou pro nás, je to zároveň nepostradatelná událost i pro hmyz.

Nedostatek

Hmyz, jako jsou včely a motýli, potřebuje ke svému přežitÍ nektar a pyl. Ale na začátku jara nenÍ ještě moc pylu a nektaru k mánÍ. V tu dobu toho ještě moc nekvete. Věděli jste ale, že existujÍ časně kvetoucÍ cibuloviny, které ve srovnánÍ s ostatnÍmi zahradnÍmi rostlinami produkujÍ velké množstvÍ nektaru a pylu?

ŘešenÍ

Kvůli nedostatku pylu a nektaru se různorodost i velikost populace hmyzu postupně snižuje. Tomu může přitom zabránit úplně každý, kdo má zahrádku, terasu nebo balkón. Tak proč se nepřipojit k této záchranné akci a nezasadit si pár jarnÍch kvetoucÍch cibulovin, aby tito malÍ tvorové měli vetšÍ nabÍdku květů?

Pohonné látky

Nektar a pyl jsou dÍky časně kvetoucÍm cibulovinám k dispozici již od ledna. VÍte, které cibuloviny poskytujÍ hmyzu potravu a přispÍvajÍ tak k podpoře biodiverzity? Máme pro vás seznam 10 nejoblÍbenějšÍch:

1. Sasanka (Anemone blanda)

Sasanky kvetou v březnu a dubnu a majÍ jemné modrofialové květy. Tato cibulovina poskytuje hlavně pyl pro divoké včely a včely medonosné.

2. Modřenec (Muscari)

Včely modřence absolutně zbožňujÍ. Jejich šedivý pyl však oceňujÍ i čmeláci, divoké včely, včely medonosné a motýli.

3. Krokus

Krokusy přispÍvajÍ k biodiverzitě, protože dÍky jejich otevřeným květům je pyl a nektar snadno přÍstupný pro včely a časné motýly.

4. Narcisy (Narcissus)

Na nektaru a pylu narcisů hoduje hmyz s dlouhými sosáčky. Věděli jste, že (divoký) narcis je oblÍbený mezi lumky a kuklicemi?

5. Ifejon jednokvětý (Ipheion)

Jemně růžové, fialové, modré nebo bÍlé hvězdicovité květy ifejonu přitahujÍ mnoho různých druhů hmyzu.

6. Česnek

DÍky kulovitému tvaru česneku může na této květině hodovat několik jedinců najednou. NenÍ tedy divu, že u česneků obvykle bývá velmi rušno.

7. Sněženky (Galanthus)

Poklidné bÍlé sněženky nabÍzejÍ spoustu nektaru a pylu od prosince do dubna pro časné divoké včely, včely medonosné a motýly.

8. Ladonička (Chionodoxa)

Ladonička kvete brzy zjara a je zdrojem pylu i nektaru pro různé druhy hmyzu.

9. ZimnÍ voměj (Eranthis)

ZimnÍ voměj je jednou z nejranějšÍch hlÍznatých rostlin. Na jejÍch veselých kobercÍch ze žlutých, široce otevřených květů rádi hodujÍ kulatÍ čmeláci.

10. Bledule letnÍ (Leucojum aestivum)

Relativně neznámá cibulovina, která je ale u hmyzu velmi oblÍbená. Dobře se jÍ dařÍ na vlhkých mÍstech, napřÍklad v přÍkopech nebo na okrajÍch rybnÍčku.

Co je dobré vědět

  • MnožstvÍ nektaru, které rostlina produkuje, kolÍsá v průběhu dne v důsledku změny vlhkosti a množstvÍ slunečnÍho světla.
  • Třemi hlavnÍmi opylovači jsou divoké včely, pestřenky a motýli.
  • Nedostatek nektaru a pylu a tÍm pádem také hmyzu ovlivňuje celý potravnÍ řetězec; pro ptáky a malé savce je k dispozici méně potravy.
  • Nektar je sladká viskóznÍ kapalina, která se skládá z glukózy, fruktózy a sacharózy. Rostliny tuto látku vylučujÍ svými medovými žlázami.
  • Pyl se vytvářÍ v samčÍch zárodečných buňkách květu. K dispozici je poté na tyčinkách.
  • Mnoho motýlů se ze zimnÍho spánku probouzÍ už v únoru. Poté začnou hledat slunná mÍsta, kde by se mohli ohřát a naklást svá vajÍčka.
  • Včely a mouchy se probouzÍ při teplotě 6 až 7 °C. Po probuzenÍ začnou okamžitě shánět potravu pro své larvy.
  • Na kilo pylu musÍ včela naplnit své pylové košÍčky 50 000 až 100 000krát.

Již od ledna se nektar a pyl uvolňují prostřednictvím nejčasněji kvetoucích cibulnatých rostlin. Chcete vědět, které cibulnaté rostliny poskytují hmyzu potravu a zvyšují tak biodiverzitu? Výsadba cibulovin Muscari je pro biodiverzitu nezbytná.

Hmyz, jako jsou včely a motýli, potřebuje ke svému životu nektar a pyl. Věděli jste ale, že existují časně kvetoucí cibuloviny, které v porovnání s ostatními zahradními rostlinami produkují velké množství nektaru a pylu? Ty skutečně zvyšují biologickou rozmanitost.

Větší biodiverzita na zahradě, výsadba krokusů. Tyto cibuloviny zasadíte na podzim a poskytnou první barvy, a tím i nektar pro biodiverzitu na zahradě.

Motýli jsou dobří pro biodiverzitu, ale milují také narcisy. Tato kombinace vytváří krásnou zahradu a je také dobrá pro biodiverzitu.