Láska a uznání pro nostalgické květinové cibulky

Pradávné „know-how“

V reakci na rychlé a převážně technologické změny se začÍná objevovat touha po známých tradicÍch a rituálech. V zahradách se tento trend projevuje v podobě nostalgických, klasických květinových odrůd. Květinové cibulky jsou v takovém přÍpadě logickou volbou. PrvnÍ tulipány se koneckonců do Nizozemska dostaly již v roce 1593 – tomu se řÍká nostalgie!

Sounáležitost

Kromě nostalgie chceme také stále vÍce někam patřit a tento pocit sounáležitosti nacházÍme právě na zahradě. Skutečnost, že vlastnÍme kus zeleného prostoru, nám dodává pocit tepla a bezpečÍ. Skoro jako bychom byli v obýváku, avšak s tÍm rozdÍlem, že je tu mnohem vÍc zeleně. Chcete-li tento pocit zesÍlit, vyberte si kolekci tulipánů. K dostánÍ jsou rané i pozdnÍ odrůdy, takže vám budou dělat radost celé jaro.

Klasické odrůdy

Vyžaduje sice trochu úsilÍ je sehnat, ale klasické odrůdy květinových cibulek jsou stále k dostánÍ. Najděte si tyto skvosty a pokuste se zkombinovat historické tulipány se staromódnÍmi narcisy a řebčÍky:

  • ŘebčÍk bledý
  • ŘebčÍk perský „Ivory Bells“
  • ŘebčÍk perský
  • Narcis bÍlý „Recurves“
  • Narcis „Thalia“
  • Tulipán „Ballade“
  • Tulipán „Estella Rijnveld“
  • Tulipán Greigův „Cape Cod“
  • Tulipán „Uncle Tom“
  • Tulipán „White Triumphator“

Aby byla vaše mimořádná zelená kolekce kompletnÍ, zkuste také kombinaci s jinými zvláštnÍmi rostlinami, jako jsou pnoucÍ růže nebo speciálnÍ odrůdy ovocných stromů.

23243_aangepast.jpg 35930_aangepast.png

207281_aangepast.jpg 215017_aangepast.jpg

244710_aangepast.jpg 220138_aangepast.png