Letní cibuloviny, které oživí vaši zahrádku

Pyl a nektar

VychutnávánÍ si oslnivých barev motýlÍch křÍdel a naslouchánÍ nebeskému bzukotu včel: to si můžete představit, že jste někde daleko v lesÍch. Ve skutečnosti však včely a motýli tvrdě pracujÍ a hledajÍ dalšÍ květiny s pylem a nektarem. Mnoho těchto rostlin však mizÍ, neboť ustupujÍ rostoucÍm městům. Když naplnÍte svou zahradu nebo balkon spoustou květin, budete si moci užÍvat bzučenÍ a třepotánÍ hmyzu a zároveň jim dávat výživu, kterou potřebujÍ.

29854_aangepast.jpg 202285_aangepast.jpg

202286_aangepast.jpg 210439_aangepast.jpg

TřepotajÍcÍ se motýli

Jak můžete nalákat motýly na svou zahradu? NenÍ to tak těžké. Pro začátek: motýli potřebujÍ teplo ze slunÍčka, aby si prohřáli tělÍčka a křÍdla. Dále potřebujÍ květiny, které produkujÍ sirupovitý nektar, který pak mohou vysávat svým dlouhým sosákem. Tento nektar obsahuje nejen cukr, ale i malé množstvÍ bÍlkovin a vitaminů, které potřebujÍ obzvlášť samičky k produkci vajÍček. Když budete mÍt na své zahradě mnoho květů s vysokým obsahem nektaru, budete jÍ mÍt plnou motýlů dřÍv, než se nadějete.

212941_aangepast.jpg

212952_aangepast.jpg

BzučÍcÍ včely

Včely jsou pro biologickou rozmanitost nezbytné. Věděli jste, že hmyz opyluje vÍce než 75 % našich potravinářských plodin? Včely medonosné, samotářské včely rodu zednice a čmeláci jsou hlavnÍ opylovači, kteřÍ potřebujÍ dobré zdroje pylu a nektaru. Tak proč čekat? Přidejte na svou zahradu nebo na balkon letnÍ cibuloviny a nakrmte včely. NejvÍce pylu a nektaru produkujÍ montbrécie, jiřiny, šuškardy (Liatris) a mečÍky. Zasaďte je a brzy přilákáte včely i motýly.

223423_aangepast.jpg