Letní cibuloviny: přirozené talenty pro zahradní trend „Nové hranice“

Přijměte chaos

Všem těmto třem trendům dohromady se řÍká „ZpřetrhánÍ vazeb“. Jinými slovy: je na čase narušit staré pořádky a vydat se novým směrem. Změny přicházejÍ závratnou rychlostÍ, a proto je potřeba zpřetrhat staré vazby. Jakkoli je zajÍmavá a vzrušujÍcÍ, změna s sebou nese i určitou mÍru stresu a ztrátu kontextu. PůvodnÍ jistoty již nejsou dále jisté a tak vzniká chaos. Ale žádná inovace nemůže vzniknout beze změn! Pokud chcete tedy dát prostor inovaci, budete se muset smÍřit s chaosem.

242252_aangepast.jpg 242255_aangepast.jpg

242260_aangepast.jpg 242261_aangepast.jpg

Zelené prostředÍ je nepostradatelné

Neustále se na nás valÍ vlny nových technologiÍ. A i když nám značně usnadňujÍ každodennÍ život, vedou tyto technologie i k potřebě zdravějšÍch životnÍch podmÍnek: potřebujeme najÍt tu správnou rovnováhu mezi tělem a myslÍ. V praxi to znamená vyvážit tyto technologie štědrou dávkou darů přÍrody. A když mluvÍme o darech přÍrody, tak nemůžeme nezmÍnit přitažlivou energii letnÍch cibulovin. NašÍ zahradě dávajÍ přesně to, co chceme: svěžÍ, jasný a modernÍ vzhled.

242263_aangepast.jpg

242267_aangepast.jpg

242258_aangepast.jpg

Talenty od přÍrody

LetnÍ cibuloviny, jako jsou lilie, jiřiny a mečÍky, dodávajÍ dnešnÍm trendům modernÍ vzhled. KombinacÍ květin v utopických barvách a neskutečných tvarech vznikne pocit technologického pokroku spolu s uvolněnou atmosférou beze spěchu, kterou tak moc potřebujeme. Studené pastelové barvy od světlých až po tmavé odstÍny se mÍchajÍ s živými intenzivnÍmi barvami a dÍky tomu zahrada vypadá svěžejšÍ než kdy dřÍve. MečÍky a lilie majÍ v tomto ohledu talent od přÍrody.

242266_aangepast.jpg 242277_aangepast.jpg

242293_aangepast.jpg 242297_aangepast.jpg