Letní cibuloviny pro sladce voňavou zahrádku

Aromáty

Jak vytvářÍ květiny svou vůni? Rostliny využÍvajÍ světlo a teplo nejen k syntéze živin, ale i k produkci aromátů: látek, které nesou vůni. Ty jsou ukládány do speciálnÍch buněk. Když se tyto „voňavé buňky“ otevřou, jejich aromatické látky se uvolnÍ. Pevné nebo kapalné látky se pak přeměnÍ na plyny. A jak se tyto aromatické látky vypařujÍ do vzduchu, my je můžeme cÍtit.

222632_aangepast.jpg 212773_aangepast.jpg

Parfém

Všechny letnÍ cibuloviny majÍ vonné květy, ale čtyři z nich jsou opravdu jedinečné. Těmito favority je mečÍk habešský, denivky, frézie a orientálnÍ lilie. I když si vzhledově vůbec nejsou podobné, majÍ všechny tyto květiny velmi jedinečnou vůni. MečÍk habešský má sladkou vůni, denivky majÍ svěžÍ, až citrusové aroma, frézie zase ostrou, pepřovou až sladkou vůni a orientálnÍ lilie majÍ vůni jemnou a smyslnou.

223470_aangepast.jpg 222425_(2) aangepast.jpg

Výjimečný přÍpad

Všechny tyto čtyři letnÍ cibuloviny by se měly sázet na jaře, když už nehrozÍ mrazÍky. Obecně platÍ, že letnÍ cibulky nepřezimujÍ. Denivky jsou však výjimkou z tohoto pravidla. Jakmile je jednou zasadÍte, pomalu ale jistě na zahradě znaturalizujÍ. To znamená, že si jejich sladkou vůni budete moci vychutnávat každý rok – a každým rokem jich bude vÍc a vÍc.

212770_aangepast.jpg