Městská zahrada? Dejte najevo svůj názor pomocí kvetoucích cibulovin

ŘešenÍ

Malý prostor s mnoha dlaždicemi a omezeným slunečnÍm světlem, to je pro vlastnÍky městských zahrádek běžná realita. Možná si myslÍte, že v takovém prostředÍ rostliny nemohou jen tak přežÍt. Ale věděli jste, že cibuloviny, jako jsou narcisy, tulipány a hyacinty, budou krásné dokonce i na malých zahrádkách uprostřed města? Tyto kvetoucÍ cibuloviny nepotřebujÍ moc mÍsta a je mezi nimi také dost druhů, kterým se dařÍ ve stÍnu. Od teď může brzké jaro znamenat radost z vašÍ barevné zelené oázy.

224828_aangepast.jpg 224865_aangepast.jpg

SázenÍ ve stylu lasagne

S omezeným prostorem přicházÍ na řadu seskupovánÍ. V přÍpadě kvetoucÍch cibulek tak můžete učinit pomocÍ sázenÍ ve stylu lasagne. To zahrnuje sázenÍ květinových cibulek ve vrstvách, jedna přes druhou, podobně jako byste vyráběli lasagne. DÍky tomu se raně kvetoucÍ cibuloviny, napřÍklad krokusy, objevÍ nejdřÍve, a po nich budou následovat variety, které vykvétajÍ později. Toto následujÍcÍ kvetenÍ znamená, že si můžete užÍvat výsledky po dlouhou dobu: od ledna někdy až do května.

224844_aangepast.jpg 222565_aangepast.jpg

Květináče

Pokud na vašÍ městské zahrádce nemáte záhon, ale máte terasu, můžete cibulky zasadit do květináčů. V tomto přÍpadě je důležité, aby byly květináče dost hluboké a ve dnu měly otvory pro odváděnÍ nadbytečné vody. Květináč by měl být hluboký alespoň trojnásobek výšky cibulky. Pokud toužÍte po barevném výsledku, použÍvejte vÍce cibulek, než kolik byste použili do záhonu. V květináči je lze sázet blÍže k sobě než na zahradě: na vzdálenost menšÍ než průměr cibulky.

220237_aangepast.jpg

StÍnomilné variety

V létě má stÍněná zahrada méně než tři hodiny plného slunečnÍho svitu denně nebo o něco delšÍ dobu polostÍnu. Tyto zahrady jsou často neprávem označované jako „obtÍžné“. Přitom existuje dostatek kvetoucÍch cibulek, které mohou dodat barvu i stinným zahradám. Dobrými přÍklady jsou sasanka hajnÍ (Anemone nemorosa), ladonÍk (Camassia), sněženka (Chionodoxa) a řebčÍk perský (Fritillaria persica). Vzhledem k tomu, že jejich květy jsou mnohem nápadnějšÍ než jejich listy, jsou výbornými společnÍky pro rostliny s listy.

220034_aangepast.jpg