„Myriády“: krycí výraz pro úchvatnou zahradu plnou kvetoucích cibulovin

Práce v předstihu

Do jara je sice ještě daleko, ale pokud chcete, aby se vám zahrada vybarvila už brzy na jaře, začněte sázet květinové cibulky na podzim. Zasaďte jich hodně a vaše zahrada se proměnÍ ve skutečnou explozi barev. NejvhodnějšÍ doba pro výsadbu je mezi polovinou zářÍ a polovinou prosince. Když teplota klesne pod 10 stupňů, je čas začÍt. Dávejte však pozor, abyste květinové cibulky zasadili dřÍve, než půda poprvé zmrzne.

Biodiverzita

Květinové cibulky dodávajÍ zahradě barvu v době, kdy je to nejvÍce potřeba. Hmyz, jako jsou včely a motýli, potřebuje ke svému přežitÍ nektar a pyl, které na začátku jara ještě nejsou moc k mánÍ. Pokud však zasadÍte jarnÍ cibuloviny, bude nektaru a pylu vÍce. DÍky časně kvetoucÍm cibulovinám jsou totiž k dispozici již od ledna.

MÍsta pro výsadbu

Květinovým cibulkám přÍliš nezáležÍ na tom, kde je zasadÍte, ale většinou majÍ rády trochu slunce. Na obalu najdete informace o tom, kde v zahradě se vašim cibulkám bude dařit nejlépe. Můžete je sázet pod stromy, mezi keři a trvalkami, do záhonů, a dokonce i do trávy. KrycÍ výraz je „myriády“. ČÍm vÍce cibulek zasadÍte, tÍm většÍ záplavu květin zÍskáte.

Podle vlastnÍ nálady

JarnÍ cibuloviny nabÍzejÍ širokou škálu možnostÍ. DÍky svým rozmanitým tvarům, barvám a velikostem je můžete téměř libovolně kombinovat. ZvolÍte jednotný a klidný vzhled v podobě jediné barvy či odrůdy, anebo se rozhodnete pro barevnou kombinaci, která bude doslova explozÍ barev? Je to jen na vás –⁠ vytvořte si vlastnÍ kombinaci, která vás nejvÍce potěšÍ.

Výběr

NejznámějšÍmi jarnÍmi cibulovinami jsou tulipány (Tulipa), narcisy (Narcissus) a hyacinty (Hyacinthus). TÍm však výčet možnostÍ nekončÍ. Na výběr je mnoho krásných odrůd, jako napřÍklad modřence (Muscari), krokusy, sněženky (Galanthus), okrasné česneky, jarnÍ hvězda (Ipheion), řebčÍk královský (Fritillaria imperialis) a dalšÍ.

Vzhled

Poté, co si vyberete své květinové cibulky a rozhodnete se, kam je zasadÍte, je čas na výsadbu. Pro přirozenějšÍ vzhled smÍchejte různé odrůdy ve kbelÍku nebo košÍku, rozházejte je po půdě a zasaďte je tam, kam dopadnou. Pokud chcete sázet cibulky v trsech, vykopejte dostatečně velkou jamku. Pokud je však chcete raději mÍt samostatné, vykopejte několik jamek.

Dělá se to následovně:

  1. Vykopejte jednu jamku pro skupinu kvetoucÍch cibulovin nebo vytvořte samostatné jamky pro zasazenÍ několika jednotlivých cibulek. Velikost květinové cibulky určuje hloubku zasazenÍ. Velké cibulky (5 cm nebo většÍ) by se měly sázet do hloubky 15 cm, malé cibulky (2,5–5 cm) pak do hloubky 7 až 10 cm.
  2. Odstraňte plevel a kamÍnky a pak do půdy zapracujte trochu zahradnÍho humusu, aby lépe odtékala voda.
  3. Vložte cibulky jemně do hlÍny špičkou nahoru. Dávejte pozor, abyste na květinovou cibulku nezatlačili přÍliš silně, protože by mohlo dojÍt k jejÍmu poškozenÍ. Velké květinové cibulky je vhodné sázet 7 až 20 cm od sebe a malé cibulky 3 až 7 cm od sebe.
  4. Zakryjte cibulky hlÍnou vykopanou z jamky.
  5. Pokud je půda suchá, cibulky mÍrně zalijte.

248021_aangepast.png 248031_aangepast.png

248053_aangepast.png 248045_aangepast.png

248072_aangepast.png 248091_aangepast.png