Na co je dobré myslet, když kupujete kvetoucí cibuloviny

1. Správné načasovánÍ

Cibuloviny je důležité kupovat, když jsou čerstvé. Proto byste je měli kupovat ve správném obdobÍ. Kdybyste je koupili přÍliš pozdě, mohly by už být vyschlé. JarnÍ kvetoucÍ cibuloviny, jako jsou tulipány, narcisy a hyacinty, byste měli kupovat na podzim. LetnÍ cibuloviny, jako jsou jiřiny, lilie a mečÍky, byste měli kupovat na jaře.

2. Kam je sázet

Některým cibulovinám se skvěle dařÍ na stinných mÍstech, zato ostatnÍ potřebujÍ k životu slunÍčko. Proto se vždy podÍvejte na obal, na kterém je uvedena ideálnÍ poloha k sázenÍ cibulek, které si vybÍráte. PřÍpadně se také můžete podÍvat na různé druhy cibulovin na stránkách. NabÍdka

3. Kde je kupovat

Chcete si na zahradě zasadit kvetoucÍ cibuloviny, ale nevÍte, kde je koupit? NaštěstÍ máte široké možnosti. PořÍdit si je můžete v zahradnÍch centrech, školkách, na objednávku z katalogu, v supermarketech, v hobby centrech a na internetu.

4. ObdobÍ květu

Každý druh kvetoucÍch cibulovin má své vlastnÍ obdobÍ květu. Je velmi přesně uvedeno na obalu, v katalogu nebo na webových stránkách. DÍky této informaci budete vědět, zdali daná cibulka bude odpovÍdat vašim očekávánÍm.

Rada:

Zasaďte si vÍce než jeden druh, aby vám cibuloviny kvetly postupně. Tak si budete moci tu krásnou podÍvanou užÍvat ještě déle.

5. PodnebÍ

KvetoucÍ cibuloviny jsou nezmaři. Rostou totiž v téměř jakémkoli podnebÍ a jakémkoli typu půdy. Přesto některé cibuloviny porostou lépe v mÍrném podnebÍ, zatÍmco ostatnÍ lépe snášejÍ drsné povětrnostnÍ podmÍnky. Pokud chcete zjistit, jakým typům kvetoucÍch cibulovin se na vašÍ zahradě povede nejlépe, zeptejte se prodejců.

6. Klasifikace kvetoucÍch cibulovin

Některé cibuloviny kvetou jen jednou za život, zatÍmco ostatnÍ vykvétajÍ každý rok. A zas jiné majÍ cibulky, které se časem rozrostou z 10 až na 100 cibulek. Stručně řečeno, kvetoucÍ cibuloviny můžeme rozdělit do třÍ skupin: letničky (které kvetou pouze jednu sezónu), trvalky (které kvetou po vÍce než jednu sezónu) a naturalizujÍcÍ cibuloviny (které nejenže kvetou vÍce než jednu sezónu, ale také budou zvyšovat svůj počet). To je jen jedna z dalšÍch věcÍ, na kterou je dobré před nákupem cibulovin myslet.

243328_aangepast.jpg 243357_aangepast.jpg