Nápady na zahrádku s květinovými cibulovinami

Květinové cibulky v květináčÍch

Cibulovinám se bude dařit nejen na zahradě, ale i v květináčÍch. VypadajÍ moc hezky na terasách nebo v jiných vydlážděných prostorách. Jak na to? V tomto přÍpadě je důležité, aby byl květináč dost hluboký a ve dnu měl otvor pro odváděnÍ nadbytečné vody. Květináč by měl být hluboký alespoň trojnásobek výšky cibulky.

224892_aangepast.jpg 224924_aangepast.jpg

Postup

 • Pro správný odtok vody vložte vrstvu starých střepů z květináčů, nabobtnalých hliněných pelet nebo štěrku do spodnÍ části květináče.
 • Rozprostřete přes střepy květináčů, nabobtnalé hliněné pelety nebo štěrk vrstvu kompostu do květináčů.
 • Zasaďte květinové cibulky do kompostu pro květináče. Pro pestrobarevný výsledek využÍvejte velké množstvÍ květinových cibulek. V květináči je lze sázet blÍže k sobě než na zahradě, takže mezi nimi udržujte vzdálenost menšÍ než průměr cibulky.
 • Nasypte vrstvu kompostu do květináčů na cibulky a pevně ho utěsněte.
 • PoslednÍm krokem je přidat trochu vody.
 • Dávejte pozor, aby byly květináče chráněny před silným mrazem zabalenÍm do slámy nebo bublinkového obalu. Také je můžete během nejchladnějšÍch měsÍců, když teploty klesajÍ pod bod mrazu, umÍstit do přÍstřešku.

SázenÍ ve stylu lasagne

SázenÍ ve stylu lasagne (vrstvené sázenÍ) je jeden ze způsobů sázenÍ květinových cibulek. PomocÍ této metody sázÍte květinové cibulky ve vrstvách, jednu nad druhou, jako byste dělali lasagne. Když na to půjdete správně, tak rané cibuloviny, napřÍklad krokusy (Crocus), vykvetou jako prvnÍ. Pak je budou následovat cibuloviny, které kvetou později. DÍky postupnému květenstvÍ si můžete užÍvat jejich květy od ledna až někdy do konce května.

221645_aangepast.jpg 222217_aangepast.jpg

Postup

 • Zasaďte prvnÍ vrstvu květinových cibulek. Sázejte je blÍzko sebe, aby výsledný dojem působil bohatě.
 • PrvnÍ vrstvu přikryjte asi 5 cm zahradnického kompostu a poté zasaďte dalšÍ vrstvu. Tyto cibulky můžete zasadit i blÍzko sebe, ale vždy nechte pár milimetrů odstup pro mladé lÍstky.
 • Posypte zahradnickým kompostem i druhou vrstvu cibulek a pak stejně tak učiňte i se třetÍ a čtvrtou vrstvou.
 • Nakonec doplňte květináč zahradnickým kompostem až po okraj.
 • Vše jemně stlačte a dejte cibulkám trochu vody.

VlastnoručnÍ mÍchánÍ květinových cibulek

Květinové cibulky hrajÍ na vašÍ zahradě klÍčovou roli, protože jsou to prvnÍ rostliny, které po zimě dodávajÍ vašÍ zahradě barvu. DÍky směsi květinových cibulovin si jejich krásu můžete užÍvat ještě déle. MÍsto několika týdnů bude vaše zahrada zářit i několik měsÍců. Různé druhy cibulovin totiž kvetou v různých obdobÍch. Tak na co ještě čekáte? Vyberte si své květinové cibulky a pak je smÍchejte, rozmÍstěte a sázejte!

225613_aangepast.jpg 225633_aangepast.jpg

Výběr

Můžete si vybrat z jednoletých cibulovin, trvalek nebo takových druhů, které každý rok plodÍ vÍce cibulek. Jednoleté květinové cibuloviny, jako jsou tulipány (Tulipa) jsou známé pro své zářivé barvy. Nebo byste radši na zahradě sázeli cibulky, které by se o rok později objevily znovu v celé své kráse? Pokud ano, pak zvolte trvalé cibuloviny, jako je napřÍklad ladonička (Chionodoxa). Můžete sáhnout i po cibulkách ladoňky sibiřské (Scilla), která se později naturalizuje. To znamená, že jejich počet rok od roku roste.

Magnet na hmyz

Vaše zelená oáza je i útočištěm pro ptáky, ježky, motýly, včely a spoustu dalšÍch druhů zvÍřat a hmyzu. A ti si bez rostlin neporadÍ: závisÍ na nich jejich obživa. Jinými slovy, hojnost rostlin znamená na vašÍ zahradě hojnost života – a to je dobře. KvetoucÍ cibuloviny hrajÍ důležitou roli při vytvářenÍ živé zahrady. Když je zasadÍte už na podzim, zajistÍte, že si včely a motýli mohou začÍt hledat potravu už brzy na jaře.

202286_aangepast.jpg 217126_aangepast.jpg

Výběr

Na výběr máte z mnoha různých druhů, napřÍklad z cibulovin vytvářejÍcÍch vysoké květiny, jako jsou okrasné cibule (Allium), tulipány (Tulipa), narcisy (Narcissus) a hyacinty (Hyacinthus). Jsou tu však i cibuloviny s mnohem kratšÍmi stonky, napřÍklad modřence (Muscari), sasanky rozkošné (Anemone blanda) nebo krokusy (Crocus). Ale všechny květy cibulovin jsou vÍtanou pochoutkou pro včely. Motýli ze všeho nejvÍce ocenÍ okrasné cibule.