Nový začátek s kvetoucími cibulovinami

MultifunkčnÍ zahrada

Naše životy se změnily. ZatÍmco dřÍve jsme byli vÍce zaměřenÍ na cestovánÍ, dnes je pro nás mnohem důležitějšÍ náš vlastnÍ domov a zahrada. V poslednÍ době jsou také zahrady mnohem flexibilněji rozvržené a jsou takovým prodlouženÍm našeho domova, které nabÍzÍ dodatečný životnÍ prostor, třeba i pro kancelář. NenÍ nic lepšÍho, než pracovat na jarnÍ barevné zahradě plné nádherných kvetoucÍch cibulovin. Tulipány, narcisy, hyacinty a dalšÍ jarnÍ kvetoucÍ cibuloviny vám dodajÍ energii a zaručÍ vám osvěžujÍcÍ start do každého dne.

Biodiverzita

Současná krize nás přiměla ještě naléhavěji čelit faktům a zvýšila naše povědomÍ o klimatu a přÍrodě. OzeleněnÍ zahrady je prospěšné také pro biodiverzitu a hospodařenÍ s vodou. Sázejte rostliny, které prospÍvajÍ hmyzu, ptákům a drobným savcům. KvetoucÍ cibuloviny jsou v tomto ohledu nepostradatelné. Včely totiž začÍnajÍ hledat potravu již brzy na jaře. A jelikož cibuloviny kvetou na jaře jako prvnÍ, pro včely jsou naprosto nepostradatelné. NejvhodnějšÍ jsou cibuloviny, které produkujÍ velké množstvÍ pylu a majÍ „otevřené“ květy:

  • modřenec (muscari)
  • hyacintovec (hyacinthoides)
  • česnek sicilský (netaroscordum siculum)
  • krokusy
  • sasanka rozkošná (anemone blanda)
  • okrasný česnek
  • sněženka (galanthus)
  • řebčÍk královský (fritillaria imperialis)

247911_aangepast.png 247928_(1) aangepast.png

247954_aangepast.png 247959_aangepast.png