Osm nejoblíbenějších modrých květin

OblÍbené modré květiny

Modrá je barva sÍly vůle a vÍry. Přidáte-li tuto barvu do svého okolÍ, bude vás inspirovat a uklidňovat zároveň. Je skoro neuvěřitelné, jak mocně dokáže působit barva. Proto se nenÍ co divit, že modrá je velmi oblÍbenou barvou na zahrádkách. Otázkou ale zůstává: jak ji můžete do své zahrádky zakomponovat, aniž byste toho museli moc měnit? Odpověď znÍ: sázejte kvetoucÍ cibuloviny! Ty z vašÍ zahrady udělajÍ moře modrých květů hned časně zjara.

45062_aangepast.jpg

203520_aangepast.jpg

Jak je přidat

KvetoucÍ cibuloviny snadno rostou mezi trvalkami a keři, které na začátku jara ještě neobrazily nebo nerozkvetly. Některým z nich se výborně dařÍ i pod stromy. DÍky tomu můžete přidat kvetoucÍ cibuloviny, aniž byste museli provádět nějaké drastické změny – a přesto si tak užÍvat jejich krásné modré květy. Modré květy má spousta druhů cibulovin. Mnohé z nich pokvetou i během dalšÍch let, takže vám budou působit potěšenÍ ještě déle!

207295_aangepast.jpg

212137_aangepast.jpg

8 nejoblÍbenějšÍch

Pro začátek vám nabÍzÍme seznam osmi nejoblÍbenějšÍch kvetoucÍch cibulovin, které majÍ modré květy. Jednoduše si vyberte ty, které se budou na vašÍ zahradu hodit nejvÍce. Které jsou vaše oblÍbené?

  1. Kosatec sÍťkovaný (Iris reticulata)
  2. Sasanka (Anemone blanda)
  3. Hyacint (odrůdy Hyacinthus)
  4. Ladonička (odrůdy Chionodoxa)
  5. Puškinie ladoňkovitá (Puschkinnia libanotica)
  6. Modřenec (odrůdy Muscari)
  7. Ladoňka sibiřská (Scilla siberica)
  8. Krokusy (odrůdy Crocus)

216280_aangepast.jpg

217062_aangepast.jpg

SázenÍ

Jakmile si cibuloviny pořÍdÍte, je na čase, abyste je zasadili na zahradu nebo do květináčů. NejlepšÍ obdobÍ k sázenÍ je od zářÍ do prosince. Nezapomeňte však cibulky zasadit před zamrznutÍm půdy.

1. krok

Odstraňte plevel a malé kameny a pak do půdy zapracujte trochu zahradnÍho humusu, abyste vylepšili odtok vody.

2. krok

Vykopejte jednu jamku pro skupinu kvetoucÍch cibulovin nebo vytvořte samostatné jamky pro zasazenÍ jednotlivých cibulek. Velikost cibulky určuje hloubku zasazenÍ. Velké cibule (o průměru 5 cm nebo většÍ) je nutné sázet 15 cm hluboko, malé cibulky (2,5–5 cm) 7 až 10 cm hluboko.

3. krok

Vložte cibulky jemně do půdy hrotem nahoru. Dávejte pozor, abyste na cibulky nezatlačili přÍliš silně, protože by mohlo dojÍt k jejich poškozenÍ. Velké květinové cibule je vhodné sázet asi 7 až 20 cm od sebe, malé cibulky 3 až 7 centimetrů.

4. krok

Zakryjte cibulky půdou vykopanou z jamky.

5. krok

Pokud je zem suchá, cibulky mÍrně zalijte.

217903_aangepast.jpg

218334_aangepast.jpg