Pomalé zahradničení

Ve spojenÍ s přÍrodou

Nechte své ruce spočinout v půdě stále ještě teplé od letnÍho slunce. Každá květinová cibulka, kterou na podzim zasadÍte, má vše, co potřebuje, aby vytvořila okouzlujÍcÍ květ. Nádhera! Po zasazenÍ musÍte být trpělivÍ. Právě pak nastává pomalé zahradničenÍ. Ale až začnou stoupat teploty, můžete se začÍt těšit z jiskřivých barev a sladkých vůnÍ jara.

220415-aangepast.jpg 221719-aangepast.jpg

Chce to promÍchat!

V přÍrodě neuvidÍte květiny úhledně uspořádané podle druhů, a už vůbec ne zarovnané do řádků. Je to velká směsice – a právě dÍky tomu je to tak neodolatelné. Pokud si takové přÍrodnÍ krásy chcete vychutnávat i na svojÍ zahrádce, zvolte si směs druhů, barev a tvarů květů. HlavnÍ roli dejte malokvětým odrůdám, jako je malokvětý narcis (Narcissus), řebčÍk kostkovaný (Fritillaria meleagris) a botanický tulipán (malá odrůda tulipánu s krátkým stonkem), které budou vypadat velmi přirozeně. DÍky svému přÍrodnÍmu vzhledu bude vaše zahrádka dokonalým mÍstem pro přemýšlenÍ a relax.

222744-aangepast.jpg 221793-aangepast.jpg

Divoké a snadné

Mnohé na jaře kvetoucÍ rostliny jsou vhodné pro naturalizaci. Tyto „naturalizované cibuloviny“ se pod zemÍ automaticky začnou množit. NenÍ nic snazšÍho! Jako vhodné přÍklady můžeme uvést krokus, ladoňku sibiřskou (Scilla siberica), ladonÍk (Camassia) a ifejon (Ipheion). Zasaďte naturalizované cibuloviny na mÍsto, kde je nebude nic rušit (kde později nebudete rýt ani kopat). DÍky naturalizovaným cibulovinám vzniknou nádherné scenérie pod stromy a keři, které na jaře ještě nemajÍ listy, a také na zatravněných plochách.

Šťastné včely

Pomalé zahradničenÍ na vašÍ zahrádce neocenÍte jen vy, ale také včely. Včely musÍ shánět potravu i brzy na jaře. Mezi dobré zdroje patřÍ na jaře kvetoucÍ cibuloviny, jako jsou sněženky (Galanthus), krokusy a modřence (Muscari). Ještě vÍce života na vašÍ zahrádce! ZasazenÍm mnoha různých druhů cibulovin podpořÍte i biologickou rozmanitost. Pokud je pro vás náročné sázet květinové cibuloviny tak, aby připomÍnaly přÍrodu, použijte metodu rozptýlenÍ. Kupte si různé druhy květinových cibulovin, smÍchejte je dohromady a rozptylte je nonšalantně po trávě nebo u hranice záhonu. Potom pomocÍ lopatky zasaďte cibulky tam, kam dopadly. Pak už nezbývá než čekat. Výsledky uvidÍte přÍštÍ rok na jaře!

Rady

  • Vytvořte si vlastnÍ zahrádku na řezané květiny tak, že zasadÍte na jaře kvetoucÍ rostliny, jako tulipány (Tulipa), modřence (Muscari) a okrasný česnek (Allium). V malé váze s několika nakvetlými větvičkami nadělajÍ spoustu parády.
  • Když květinové cibuloviny zkombinujete s trvalkami a jednoletkami, bude to mÍt nádherný přirozený efekt. Zasaďte okrasné česneky (Allium) tak, aby vyrostly nad kakosty (Geranium), nebo dejte dohromady modřence (Muscari) s pomněnkami (Myosotis). Pokud vám zahradnÍ plán dělá zahradnÍ architekt nebo návrhář, nezapomeňte požádat o cibuloviny kvetoucÍ na jaře.