Poslední příležitost! Zasaďte květinové cibuloviny ještě teď, aby vám později na jaře udělaly radost

Mráz

Podzim je doba sázenÍ květin, které kvetou na jaře. Představte si to: svěžÍ slunečný podzimnÍ den, který je ideálnÍ přÍležitostÍ pro práci na zahradě. StačÍ trochu poklidit, zasadit květinové cibuloviny a ještě zbyde čas dát si na slunÍčku šálek kávy. Ale mrazÍky se neúprosně blÍžÍ, a tak je třeba jednat rychle. Vyrazte na zahrádku, zasaďte cibulky a zase honem zpět do tepla!

213308-aangepast.jpg

Ta radost na jaře

Odměna za vaši akci na poslednÍ chvÍli se začne klubat na jaře. Jakmile se objevÍ prvnÍ zelené výhonky, pocÍtÍte, jak do vás vstupuje nová energie. To je ta radost na jaře! Nebude dlouho trvat a prvnÍ poupata se začnou otevÍrat. Pokud jste se na podzim hodně snažili, budete se teď opravdu hodně radovat. Všechny ty barvy a vůně jsou potěšenÍm pro smysly.

221771-aangepast.jpg 220401-aangepast.jpg

223481-aangepast.jpg 212152-aangepast.jpg

Pojďme ven

SázenÍ květinových cibulovin je pěkná drobná práce pro děti nebo vnoučata, aby vám na zahrádce mohly také s něčÍm pomoci. Jste venku na čerstvém vzduchu a děti se učÍ, jak to v přÍrodě chodÍ, a ještě si u toho užijÍ zábavy. Jak je možné, že z takové malé hnědé cibulky vyroste nádherná velká květina? Tento malý zázrak nikdy nepřestane děti udivovat.

217070-aangepast.jpg 217140-aangepast.jpg

216744-aangepast.jpg 211123-aangepast.jpg

DÍvejme se dopředu

Teď je ale ještě stále podzim. PřÍroda se teprve chystá na své velké finále a potom usne zimnÍm spánkem. Dokážete si už představit, jaké barvy chcete vidět, až se zima vytratÍ?

  1. Pro poklidný přÍchod jara zvolte bÍle kvetoucÍ květiny. Mezi vhodné rostliny patřÍ bÍle kvetoucÍ tulipány (Tulipa), hyacinty (Hyacinthus) a ifejony (Ipheion) nebo bÍle kvetoucÍ řebčÍky kostkované (Fritillaria meleagris), modřence (Muscari) a sasanky hajnÍ (Anemone nemorosa).
  2. Klidně a osvěživě také působÍ kombinace modré. Co třeba ladoničky (Chionodoxa), sasanky (Anemone), puškinie ladoňkovitá (Puschkinia scilloides) a ladoňka sibiřská (Scilla siberica)?
  3. Potěšily by vás nějaké jasné, živé barvy, až jaro začne zÍskávat nadvládu nad zimou? Pokud ano, zvolte jiskřivou žlutou: narcisy (Narcissus), tulipány (Tulipa), řebčÍky královské (Fritillaria imperialis) a časně kvetoucÍ talovÍn (Eranthis).
  4. Ještě stále jste se nerozhodli? Pak zvolte pěknou, veselou směsici – je to výborný nápad, pokud chcete, aby vaše zahrádka vypadala přirozeně. Takže si to pěkně namÍchejte!

Rady

  • Zasaďte květinové cibuloviny, které kvetou v různou dobu. Tak si budete moci užÍvat květy na jarnÍ zahrádce měsÍc co měsÍc.
  • Některé cibuloviny zasaďte také do květináčů a truhlÍků. Brzy na jaře pak takové květiny můžete dát na mÍsto, na které je z vašeho domova dobře vidět.
  • Zkuste cibulky zasázet do nějakého hezkého tvaru, třeba srdce nebo smajlÍka. Pro vytvářenÍ ostře vymezených liniÍ použÍvejte nÍzké druhy jako napřÍklad krokusy. Můžete je také zasázet ve tvaru čÍsla, pÍsmena, nebo dokonce jména.

221780-aangepast.jpg 221769-aangepast.jpg

221767-aangepast.jpg 210779-aangepast.jpg