Řebčíky: od drobných k okázalým

Drobné miskovité květy

Možná neznáte jméno „řebčÍk“, ale už jste se určitě seznámili s řebčÍkem kostkovaným nebo řebčÍkem královským. Ve skutečnosti jsou to dva nejznámějšÍ řebčÍky. Latinské slovo fritillus znamená „pohárek na vrhánÍ kostek“ v odkazu na jejich miskovitý tvar. NavÍc značky na kostkovaném řebčÍku vypadajÍ trochu jako miska. Téměř všechny řebčÍky kvetou v dubnu a květnu.

203524-aangepast.jpg

Nejméně nápadný řebčÍk kostkovaný a excentrický řebčÍk královský

ŘebčÍky jsou doma v různých částech světa: v ČÍně, střednÍ a jižnÍ Evropě a SevernÍ Americe. V průběhu let si svoji cestu do zahrad našly různé druhy. Tady najdete několik druhů z tohoto velmi rozsáhlého genomu:

Fritillary meleagris – řebčÍk kostkovaný

Tato rostlina vytvářÍ drobné fialové květy, které připomÍnajÍ vajÍčka nebo čejky. Dosahuje výšky 30 cm. „Alba“ vytvářÍ bÍlé květy.

Fritillary michailovskyi

Rafinované červenohnědé květy s jasně žlutými okraji se vlnÍ jako sukně ve větru. Dosahuje výšky 20 cm.

Fritillary imperialis – řebčÍk královský

Okázalé květy mohou být žluté, oranžovočervené nebo červené. Jelikož krtci nemajÍ rádi pach řebčÍků královských, představujÍ tyto cibulky skvělý způsob, jak vypudit tato drobná stvořenÍ z vašÍ zahrady. DosahujÍ výšek 100 až 120 cm. „Maxima Lutea“ vytvářÍ velké citrónově žluté květy následované nápadnými semenáčky.

Fritillary persica – řebčÍk perský

Jejich perlově zbarvené květy přiléhajÍ ke stonku dosahujÍcÍmu výšky 90 cm. ZelenobÍlé květy „Slonovinových zvonků“ ukazujÍ slonovinový lesk.

Fritillary raddeana

Tyto okouzlujÍcÍ krémově zbarvené květy s nápadnými žlutými tyčinkami se často objevÍ už na konci března.

207280-aangepast.jpg 217829-aangepast.jpg

206683-aangepast.jpg 202602-aangepast.jpg

206625-aangepast.jpg 207281-aangepast.jpg

215017-aangepast.jpg 207284-aangepast.jpg

MajÍ tolik využitÍ

ŘebčÍky ukazujÍ své výhody ve skupinách stejného druhu nebo vÍce než jednoho druhu daného rodu. Také je lze atraktivně kombinovat s dalšÍmi cibulovými rostlinami nebo trvalkami. Představte si skupinu pozdě kvetoucÍch narcisů a rudých zvonků Fritillary persica. Většině řebčÍků se také dobře dařÍ v květináčÍch. Pěkně na balkóně nebo vedle přednÍch dveřÍ!

Rady pro pěstovánÍ nejhezčÍch řebčÍků

Podobně jako dalšÍ na jaře kvetoucÍ cibulky, řebčÍky je třeba sázet v řÍjnu nebo listopadu. Jak sázet a pečovat o vaše řebčÍky:

SázenÍ

  1. Cibulky nemajÍ žádnou ochrannou slupku, takže rychle vysychajÍ. To znamená, že je třeba je zasadit co nejdřÍve po zakoupenÍ.
  2. Zasaďte je do vlhkého, dobře odvodněného mÍsta, které poskytuje slunečnÍ svit nebo částečný stÍn.
  3. Zasaďte je hluboko do půdy: malé cibulky do hloubky 6 až 10 cm a většÍ do 20 cm.
  4. Cibulky Fritillary imperialis (řebčÍk královský) majÍ dutý střed v mÍstě, kde se minulý rok nacházel stonek. To je hornÍ strana cibulky. Chcete-li zabránit usazovánÍ vody v této prohlubni, zasaďte tyto cibulky šikmo.

Péče

Během a po kvetenÍ rostliny trochu zalévejte. VyššÍ řebčÍky trochu podepřete. Rostliny na podzim uschnou, ale cibulka přežije pod povrchem půdy. Některé řebčÍky budou potřebovat trochu zvláštnÍ předzimnÍ péče. Fritillary imperialis přežije zimu snadněji, pokud je zakryjete mulčem nebo listy či kompostem. Fritillary persica je třeba ze země vykopat a pak znovu zasadit na podzim. A Fritillary meleagris se snadno naturalizuje, takže je můžete jednoduše nechat být v zemi a sledovat, jak se spontánně objevujÍ na různých mÍstech přÍštÍ rok.

ZajÍmavá fakta o řebčÍcÍch

  • Fritillary imperialis (řebčÍk královský) byl jednou z prvnÍch kultivovaných rostlin. Botanik Carolus Clusius je zasadil v Leidenu už počátkem šestnáctého stoletÍ.
  • Název „řebčÍk královský“ (Fritillary imperialis) odkazuje na tvar semenáčků, které se otáčÍ nahoru a společně vytvářÍ tvar koruny.
  • Fritillary meleagris (řebčÍk kostkovaný) roste divoce na mokrých pastvinách a podél toků v NizozemÍ, ale je na seznamu ohrožených druhů rostlin.

202600-aangepast.jpg 90414-aangepast.jpg