Sázení jiřin

MěsÍce potěšenÍ

K dispozici jsou desÍtky tisÍc odrůd jiřin. PořÍdit je můžete v téměř každé barvě, a to i ve velmi ojedinělých barevných kombinacÍch. Květy mohou být malé jako pingpongový mÍček, ale i tak velké jako fotbalový mÍč. Jiřiny kvetou od srpna až do prvnÍch mrazÍků. To znamená měsÍce potěšenÍ z krásných květů! A věděli jste, že jiřiny jsou také vhodné jako řezané květiny? Nejlépe se budou ve váze vyjÍmat odrůdy s dlouhými stonky.

Pět kroků

Jiřiny jsou letnÍ cibuloviny, což znamená, že jsou citlivé na chlad. Proto je sázejte až ve chvÍli, kdy jste si jisti, že nebezpečÍ mrazÍků již pominulo. To je obvykle někdy v polovině května. Jiřiny milujÍ slunÍčko. Najděte jim proto na zahradě nějaké slunné mÍsto, kde se naplno rozvine jejich schopnost bohatě kvést. Postupujte podle těchto pěti kroků:

  1. Nejprve zkypřete půdu a zajistěte, aby obsahovala dostatek živin. To můžete napřÍklad udělat tÍm, že do nÍ přimÍcháte kompost.
  2. Poté vytvořte dostatečně velkou prohlubeň na hlÍzu jiřinky.
  3. Opatrně umÍstěte hlÍzu do prohlubně se špičkou starého stonku směrem nahoru. Dávejte pozor, aby hlÍza nebyla v hloubce vÍce než 5 centimetrů.
  4. Zahrňte hlÍzu jiřinky hlÍnou a lehce ji umačkejte.
  5. Nakonec jÍ dopřejte štědrou dávku vláhy.

ČasnějšÍ květy

Pokud si chcete jiřiny užÍvat o něco dřÍve, můžete růstový proces hlÍz trochu uspÍšit. Zhruba na konci března je zasaďte do květináče a nechte je růst u sebe doma. V polovině května, až pomine nebezpečÍ mrazÍků, dávejte květiny ven, aby si pomalu zvykly na venkovnÍ teploty, a postupně je venku nechávejte déle a déle. ŘÍká se tomu „otužovánÍ“. Na konci května je můžete zasadit ven na zahrádku a na prvnÍ květy se můžete těšit již v červenci namÍsto obvyklého srpna.

Co je dobré vědět

  • Když odstřihnete staré květy, rostlina vytvořÍ nové. Jinými slovy, čÍm vÍce je budete trhat, tÍm vÍce květů vyroste.
  • DalšÍ výhodou časnějšÍho zasazenÍ jiřin, kromě dřÍvějšÍho výkvětu, je, že doma jiřinám nehrozÍ žádnÍ slimáci, kteřÍ mladé a křupavé lÍstky jiřin majÍ moc rádi.
  • HlÍzy jiřin se sázejÍ těsně pod povrch země, aby mohly absorbovat co nejvÍce tepla ze slunce. Přesně to potřebujÍ ke svému růstu.

247020_aangepast.jpg

242378_aangepast.jpg 243540_aangepast.jpg

206327_aangepast.jpg