Sázení kvetoucích cibulovin: jak na to?

NačasovánÍ

KvetoucÍ cibuloviny se sázejÍ na podzim, můžete začÍt už v zářÍ. Postarejte se o to, aby vaše cibulky byly zasazené ještě předtÍm, než přijdou prvnÍ mrazÍky. Cibulky se musÍ sázet na podzim, protože potřebujÍ chlad zimy, aby na jaře mohly vykvést.

Způsob

KvetoucÍ cibuloviny lze sázet v několika krocÍch. Jakmile se do toho jednou pustÍte, už to nikdy nezapomenete.

  1. Nejprve rýčem zkypřete půdu v mÍstě, kam chcete cibulky zasadit. UsnadnÍte si tak práci s půdou.
  2. Pokud cibulky nesázÍte na již stávajÍcÍ záhon, může být vhodné upravit půdu organickým hnojivem, napřÍklad kompostem.
  3. Lopatkou udělejte jamku a vložte do nÍ cibulky tak, aby špičaté strany směřovaly nahoru a kořeny dolů.
  4. Cibulky sázejte dostatečně hluboko, do hloubky trojnásobku výšky samotné cibulky. (Cibulka narcisu má 5 centimetrů a tak byste ji měli sázet do hloubky 15 centimetrů.)
  5. Zahrňte jamku zeminou, kterou jste předtÍm vykopali, a zlehka utlačte povrch.
  6. Pokud nenÍ hlÍna vlhká, pak cibulky ihned po sázenÍ zalijte. ZajistÍte tak, že kořÍnky kvetoucÍch cibulek začnou hned růst.

Dobrou zprávou je, že to vlastně nemůžete zkazit. I kdybyste omylem cibulku zasadili obráceně, rostlinka si stejně cestu nahoru ke slunÍčku najde.

221623_aangepast.jpg 221636_aangepast.jpg

UmÍstěnÍ

Na obalu cibulek se dozvÍte, zda konkrétnÍ cibulka má raději slunné nebo stinné mÍsto. Zasadit je můžete kamkoli se vám zlÍbÍ, v tomto směru nemůžete udělat žádná vyloženě špatná rozhodnutÍ. Pokud si nemůžete vybrat, přečtěte si následujÍcÍ tipy:

  • NÍzké cibuloviny, jako jsou napřÍklad hyacinty, sázejte před vysoké cibuloviny, jako tulipány.
  • VytvořÍte ohromujÍcÍ podÍvanou když kvetoucÍ cibuloviny zasadÍte do trsů.
  • Pokud máte raději přirozený vzhled, zasaďte rané kvetoucÍ cibuloviny, jako jsou krokusy, sněženky a ladoničky, do trávy.

225519_aangepast.jpg 243329_aangepast.jpg