Sázení ve stylu lasagne prodlužuje období kvetení

Poslové jara

Květinová sezóna začÍná dÍky barvám květů kvetoucÍch cibulek. Právě tyto vlaštovky oznamujÍ přÍchod jara na zahradu jako prvnÍ. Jakmile se objevÍ prvnÍ zelené výhonky, uvidÍte, jak se vaše zahrada probouzÍ. A dÍky sázenÍ ve stylu lasagne si své květiny budete moci užÍvat ještě déle. To proto, že obdobÍ kvetenÍ různých vrstev kvetoucÍch cibulovin bude probÍhat postupně jedno po druhém.

Lasagne je výsadba cibulovin ve vrstvách, takže se můžete těšit z kvetoucích cibulovin po celé jaro. Nezapomeňte tyto cibuloviny vysadit na podzim. Krok 1 naleznete zde. Lasagne je výsadba cibulovin ve vrstvách, takže se můžete těšit z kvetoucích cibulovin po celé jaro. Nezapomeňte tyto cibuloviny vysadit na podzim. Krok 2 naleznete zde.

Květinová kaskáda

SázenÍ ve stylu lasagne spočÍvá v sázenÍ různých druhů kvetoucÍch cibulovin ve vÍce než jedné vrstvě. Obvykle se sázÍ tři vrstvy, ale můžete se pustit i do čtyř nebo pěti vrstev. Obecně platÍ, že čÍm vÍce vrstev zasadÍte, tÍm déle si květinovou podÍvanou budete moci vychutnávat. Cibulky, které zasadÍte nejhlouběji, vykvetou jako poslednÍ. Nad ně zasaďte ty, které majÍ kvést o něco dřÍve, a ty, které majÍ kvést jako prvnÍ, zasaďte jako hornÍ vrstvu.

Lasagne je výsadba cibulovin ve vrstvách, takže se můžete těšit z kvetoucích cibulovin po celé jaro. Nezapomeňte tyto cibuloviny vysadit na podzim. Krok 3 naleznete zde. Lasagne je výsadba cibulovin ve vrstvách, takže se můžete těšit z kvetoucích cibulovin po celé jaro. Nezapomeňte tyto cibuloviny vysadit na podzim. Podívejte se na fázi kvetení 1 zde.

Pokyny k sázenÍ

NejlepšÍm způsobem, jak sázet kvetoucÍ cibuloviny ve vrstvách, je do květináče nebo do truhlÍku. Než začnete, zkontrolujte, že nádoba má otvory ve dnu, aby mohla odtékat přebytečná voda. Poté na dno umÍstěte hliněné střepy nebo hydro granule. Pak je na řadě prvnÍ vrstva zahradnického kompostu. Do nÍ zasaďte cibulky, které majÍ kvést jako poslednÍ. PrvnÍ vrstvu cibulek přikryjte zahradnickým kompostem a poté zasaďte dalšÍ vrstvu cibulek. Po zasazenÍ všech vrstev přikryjte celou plochu ještě poslednÍ vrstvou zahradnického kompostu.

Lasagne je výsadba cibulovin ve vrstvách, takže se můžete těšit z kvetoucích cibulovin po celé jaro. Nezapomeňte tyto cibuloviny vysadit na podzim. Podívejte se na fázi kvetení 2 zde. Lasagne je výsadba cibulovin ve vrstvách, takže se můžete těšit z kvetoucích cibulovin po celé jaro. Nezapomeňte tyto cibuloviny vysadit na podzim. Podívejte se na fázi kvetení 3 zde.

ObdobÍ kvetenÍ

Nad tÍm, kdy která kvetoucÍ cibuloviny kvete, se budete možná muset trochu zamyslet, ale rozhodně to stojÍ za to. Obecně platÍ, že jako prvnÍ kvetou sněženky, krokusy a trpasličÍ kosatce. Na paty jim šlapou hyacinty, modřence a narcisy. Jako poslednÍ pak pozdně kvetoucÍ cibuloviny, jako jsou tulipány a řebčÍk královský. PřesnějšÍ popis obdobÍ kvetenÍ jednotlivých druhů kvetoucÍch cibulovin je uveden na obale.

ZajÍmavá fakta

  • Věděli jste, že se sázenÍ ve stylu lasagne můžete použÍt i na záhonu? Způsob sázenÍ je stejný jako při sázenÍ do květináčů. Jen pamatujte na to, že dÍra musÍ být dostatečně hluboká, aby se do nÍ vešlo vÍce různých vrstev.
  • KvetoucÍ cibuloviny byste měli sázet na podzim, ještě než půda poprvé zmrzne. Pokud si chcete užÍvat květiny během podzimu a zimy před rozkvetenÍm květinových cibulek, zasaďte některé odolné trvalky jako macešky do hornÍ vrstvy květinových cibulek. Na růst kvetoucÍch cibulovin nebudou mÍt žádný vliv.