Sněženky: neboli „první vlaštovky“

Naděje

Sněženky jsou prvnÍmi květinami, které se na zahradě objevÍ. ZatÍmco je celá zahrada ještě pokrytá sněhem, jejich prvnÍ výhonky se začÍnajÍ objevovat už v lednu a po nich pokračujÍ i jejich sněhově bÍlé květy. A co lidé často nevědÍ, ale tak nějak to cÍtÍ, je, že sněženky jsou symbolem naděje, probuzenÍ a očekávánÍ jara. ŘÍkajÍ nám, že jaro je skutečně za dveřmi.

44773_aangepast.jpg 204285_aangepast.jpg

Sněženka

Sněženkám by se také mohlo řÍkat „prvnÍ vlaštovky“, ale latinský název jejich rodu je o dost sofistikovanějšÍ: Galanthus. Tento název je odvozen od řeckých slov gala, což znamená „mléko“ a anthos, což znamená „květina“. Dohromady existuje vÍce než 75 odrůd, ale ty dvě nejdůležitějšÍ jsou sněženka podsněžnÍk (Galanthus nivalis) a sněženka Elwesova (Galanthus elwesii).

217380_aangepast.jpg 219603_aangepast.jpg

223820_aangepast.jpg 223823_aangepast.jpg

SázenÍ

A co vy? Chtěli byste si užÍvat rozpuk prvnÍch květů na zahradě? Pokud ano, zasaďte tyto malé krásky už teď. Malé cibulky byste měli zasadit třikrát hlouběji, než je jejich velikost. Skvěle vám také porostou v trávě. Tak proč si trochu nerozzářit trávnÍk, než jej poprvé posekáte?

ZajÍmavá fakta

  • Květy sněženek vypadajÍ bÍle, ale ve skutečnosti jsou bezbarvé. Když okvětnÍ lÍstek stisknete, bude průhledný. To proto, že zmizely malinké vzduchové bublinky, které odrážely světlo.
  • A věděli jste, že sněženky vonÍ jako med? Ta vůně pocházÍ od hmyzu, který z květů sbÍrá pyl.
  • Sněženky mohou vytvářet své vlastnÍ teplo: až do 10 °C. DÍky tomu přÍpadný snÍh kolem květiny roztaje. NenÍ to chytré?
  • Sněženky jsou také vhodnou cibulovinou k naturalizovánÍ. Každý rok vytvářÍ vÍce cibulek a tÍm pádem i vÍce květů.

217361_aangepast.jpg

27101_aangepast.jpg

217367_aangepast.jpg

217369_aangepast.jpg

217371_aangepast.jpg