Spojení s přírodou ve vašem vlastním biotopu

Přispějte svým dÍlem

ČÍm vÍce jsme si vědomi toho, co se odehrává ve společnosti. Mohli bychom to nazvat uvědoměnÍm. Máme otevřené oči a sledujeme změny, které je nutné učinit. PřÍroda hraje v našich životech čÍm dál významnějšÍ roli a určitě chceme, aby to tak zůstalo i nadále. Květiny a rostliny si zasloužÍ naši pozornost a už je nemůžeme dále ignorovat.

244642_aangepast.jpg

V harmonii

Neomezená spotřeba nebo pocit viny už jsou věcÍ minulosti. To vše je nynÍ nahrazeno konceptem udržitelnosti, který má vést ke vzniku světa, který sladÍ zájmy lidÍ, životnÍho prostředÍ a ekonomiky. To znamená, že se i na svých zahrádkách snažÍme dosáhnout vyššÍ úrovně biodiverzity. Tou nejvyššÍ zahradnickou metou je proměnit vaši zelenou oázu v miniaturnÍ biotop, kde rostliny a zvÍřata spolu mohou žÍt a růst v naprosté harmonii.

RozšÍřenÍ biodiverzity

Malý biotop (to je jiný název pro zahrádku) má respekt k přÍrodnÍmu prostředÍ. KvetoucÍ cibuloviny sem zcela určitě také patřÍ, protože pomáhajÍ rozšiřovat biodiverzitu. Na své misi začÍnajÍ pracovat již zkraje jara, když zbytek zahrady ještě tvrdě spÍ. Hmyz určitě neodolá pozvánÍ krokusů s velkými květy, sasanek rozkošných, hyacintů, česneku sicilského nebo okrasných česneků. Tyto rostliny nejenže nabÍzejÍ hmyzu nektar a pyl, ale jsou také skvělým přÍstřešÍm.

244664_aangepast.jpg 244666_aangepast.jpg

PřÍrodnÍ paleta barev

Na harmonické zahradě budou hrát hlavnÍ roli přirozené, žluto-zelené barvy. PoužitÍm rustikálnÍch materiálů a doplňkových barev modré a cihlově červené můžete vytvořit odvážný vzhled. VyužÍvejte také udržitelné produkty, které déle vydržÍ nebo které lze recyklovat. A ještě lepšÍ nápad: proč si je nepůjčit? Výsadba barevných trsů cibulovin vytvářÍ uvnitř biologicky rozmanité zahrady logický rámec.

244649_aangepast.jpg 244671_aangepast.jpg