Tulipány tvoří již po staletí pestré zahrady

Poslové jara

Tulipány hlásÍ přÍchod jara explozÍ barev. Jejich květy dodajÍ zahradě pořádnou porci barvy, zatÍmco všechny ostatnÍ květiny ještě spÍ. Koneckonců začÍnajÍ kvést už v březnu. A dÍky jejich třpytivým barvám a rozevÍrajÍcÍm se poupatům je obdobÍ kvetenÍ delšÍ, protože začne dřÍve. Když se řekne tulipány, každý si hned vybavÍ jaro.

Tulipánová mánie

PřÍběh holandských tulipánů začÍná na konci 16. stoletÍ. Právě tehdy byl vypěstován prvnÍ tulipán v holandském městě Leidenu. Ale „tulipánová mánie“ vypukla až o něco později, na začátku 17. stoletÍ. Z tulipánových cibulek se záhy stal velmi ceněný artikl. Během tohoto tulipánového šÍlenstvÍ mohla jedna tulipánová cibulka dosáhnout stejné hodnoty jako pořádný dům u některého z amsterdamských kanálů.

Epicentrum

Nizozemsko je epicentrem produkce tulipánových cibulek. Tato země každý rok exportuje 2,5 miliardy cibulek. Čtyřicet procent produkce tulipánových cibulek je tvořeno 23 odrůdami. Ty se prodávajÍ v zahradnÍch centrech nebo se použÍvajÍ k produkci květin. Na prvnÍm mÍstě pomyslného žebřÍčku stojÍ jedna žlutá odrůda – „Strong Gold“. ČervenobÍlý tulipán „Leen van der Mark“ je na druhém mÍstě.

Odrůdy

Tulipány se vyskytujÍ v téměř každé barvě: žluté, zelené, červené, oranžové, fialové, růžové, a dokonce jsou i odrůdy s vÍce než jednou barvou. Jediné barvy, které chybÍ, jsou modrá a pravá černá. I když některé odrůdy se černé blÍžÍ, ve skutečnosti jsou tmavě fialové. Tulipány se na základě jejich obdobÍ kvetenÍ a tvaru květu dělÍ do patnácti skupin:

 1. Jednoduché rané tulipány
 2. Dvojité rané tulipány
 3. Tulipány Triumph
 4. Darwinovy hybridnÍ tulipány
 5. Jednoduché pozdnÍ tulipány
 6. Tulipány s liliovitým květem
 7. Třepenité tulipány (orchidejové tulipány)
 8. Tulipány Viridiflora
 9. Tulipány Rembrandt
 10. PapouščÍ tulipány
 11. Dvojité pozdnÍ tulipány (pivoňkové tulipány)
 12. Tulipány Kaufmanniana (leknÍnové tulipány)
 13. Tulipány Fosteriana
 14. Tulipány Greigii
 15. Druhové tulipány (trpasličÍ tulipány)

SázenÍ

Tulipány je vhodné sázet od půlky zářÍ do půlky prosince. NejlepšÍ dobou k sázenÍ je podzim, protože tulipány potřebujÍ obdobÍ chladu. MusejÍ se však zasadit, než půda poprvé zmrzne. NejlepšÍ je sázet cibulky co nejdřÍve po zakoupenÍ. Pokud je potřebujete na nějakou dobu uskladnit, uchovávejte je na chladném, suchém mÍstě (10 až 15 °C).

 • Vykopejte jednu jamku pro skupinu kvetoucÍch cibulovin nebo vytvořte samostatné jamky a sázejte jednu po druhé.
 • Vložte cibulky jemně do hlÍny špičkou nahoru. Dávejte pozor, abyste na květinové cibulky nezatlačili přÍliš silně, protože by mohlo dojÍt k jejich poškozenÍ. Velké cibule je vhodné sázet asi 7 až 20 cm od sebe, malé cibulky 3 až 7 centimetrů. Sázejte je dostatečně hluboko, do hloubky trojnásobku výšky samotné cibulky.
 • Zakryjte cibulky hlÍnou vykopanou z jamky.
 • Pokud je zem suchá, trochu je zalijte.

Květináče

Balkón nebo terasa je ideálnÍm mÍstem, kam umÍstit určité tulipánové cibulky vysázené do truhlÍků. Je však důležité, abyste použili truhlÍky, jejichž hloubka bude minimálně šestinásobkem výšky samotné cibulky. To zajistÍ dostatečnou vrstvu zeminy pod i nad cibulkou, která by měla být trojnásobkem jejÍ výšky. Také se ujistěte, že truhlÍky majÍ na dně otvory, aby mohla odtékat nadbytečná voda.

ZajÍmavá fakta o tulipánech:

 • Navzdory mnoha odrůdám, ve kterých tulipány existujÍ, stále probÍhá šlechtěnÍ nových. Toto šlechtěnÍ spočÍvá v křÍženÍ tulipánů s výjimečnými vlastnostmi, což dává vzniknout novým kultivarům. Věděli jste, že trvá zhruba 20 let, než se nová odrůda tulipánu dostane do prodeje v zahradnÍch centrech?
 • Druhové tulipány kvetou každý rok a jejich cibulky se dokonce rozmnožujÍ. Jsou také známé jako trpasličÍ tulipány, jelikož jsou menšÍ než ostatnÍ tulipány.
 • Jeden tulipán dokonce vypadá jako zmrzlina. Asi vás nepřekvapÍ, že se jmenuje: Tulipa „Ice Cream“.

243325_aangepast.jpg

242999_(1) aangepast.jpg 243001_aangepast.jpg