Užitečné tipy pro výsadbu kvetoucích cibulovin

Tip 1: umÍstěnÍ

Mnoha kvetoucÍm cibulovinám se dařÍ pod keři a stromy. DÍky spadanému listÍ na ně v zimě méně pršÍ a svÍtÍ a cibulky to tak majÍ v chladném obdobÍ rády. Po odkvětu stromy a keře opět olistÍ a cibuloviny usnou. V horkých letnÍch měsÍcÍch udržujÍ zase listy stromů a keřů přÍjemný chládek.

Tip 2: „wow“ efekt

Pokud chcete již brzy na jaře na zahradě vytvořit „wow“ efekt, pusťte se do toho: sázejte cibulky ve velkých skupinách. ČÍm vÍce cibulovin, tÍm velkolepějšÍ efekt! Existuje mnoho možnostÍ: velké množstvÍ různých odrůd a barev, shluk stejného typu cibulovin v různých barvách nebo cibuloviny jedné a téže odrůdy a barvy.

Tip 3: květináče

Na to, abyste se na jaře mohli těšit z kvetoucÍch cibulovin, nepotřebujete zahradu. SázenÍ kvetoucÍch cibulovin do květináčů a truhlÍků dává úplně každému možnost vychutnávat si tyto nádherně zářivé a vesele barevné květiny. Pro přirozený efekt sázejte cibuloviny v lichém počtu. Na dně květináče udělejte několik otvorů, aby mohla odtékat přebytečná voda.

Tip 4: metamorfóza

Nenechte se vzhledem cibulek zmást. Že z často prapodivně vypadajÍcÍch cibulÍ a hlÍz vyrostou nádherné květy, se může zdát nemožné. Ale je to pravda! Jakmile cibulky začnou růst, projdou skutečnou metamorfózou, podobně jako se housenky měnÍ v motýly.

Tip 5: trvalky

Některé cibuloviny kvetou jen jednu sezónu, ale existujÍ i odrůdy, které kvetou každý rok. Těmto cibulovinám se řÍká trvalky nebo naturalizované cibuloviny. Tyto cibuloviny lze ponechat v zemi, protože se tak zvětšÍ a zesÍlÍ. Naturalizované cibuloviny dokonce vytvářejÍ nové cibulky, takže jejich počet každoročně roste.

Tip 6: vrstvy

Cibulky sázejte ve vrstvách nad sebou; řÍká se tomu výsadba ve stylu lasagne nebo vrstvená výsadba. Jelikož jsou květinové cibulky zasazeny ve vrstvách, tak ty, co rozkvétajÍ nejdřÍve, napřÍklad krokusy, se ukážÍ jako prvnÍ. Po nich budou následovat cibuloviny, které vykvetou později. Toto postupné kvetenÍ znamená, že si můžete užÍvat výsledky po dlouhou dobu: od ledna do května, v závislosti na druhu zasazených cibulek.

249286_aangepast.png 249302_aangepast.png

249372_aangepast.png