Vliv jednoduchosti v zahrádce

Jen to, co opravdu potřebujete

„UklÍzenÍ“ vám v dnešnÍ době přijde k duhu. To, že máme kolem sebe tolik věcÍ, nás nijak neobšťastňuje, naopak, spÍš nás to zbytečně zatěžuje. Když se začnete zbavovat věcÍ, které nepotřebujete, vyčistÍte si tÍm hlavu. A odklizenÍ všeho toho harampádÍ je lepšÍ i pro životnÍ prostředÍ. Tak se do toho pusťte a buďte zodpovědnÍ: pořiďte si jednoduchý, trvale udržitelný styl zahrady. Hezký, nový, uklizený vzhled vytvořÍ pocit čistoty a otevřenosti. Můžete si potom vzpomenout na věci, které jste možná dřÍve odložili, ale které by se vám teď vlastně hodily. Jejich opakované použitÍ vám přinese mnohem vÍc uspokojenÍ než nákup něčeho nového.

241688_aangepast.jpg 241705_aangepast.jpg

241710_aangepast.jpg 241717_aangepast.jpg

Rostliny majÍ i jiné funkce

Věděli jste, že rostliny hrajÍ v našem životě čÍm dál tÍm většÍ roli? A to do té mÍry, že by se mohly v budoucnosti stát hlavnÍm dodavatelem energiÍ. Vědci již představili svÍticÍ stromy, které by mohly nahradit energeticky náročné pouličnÍ osvětlenÍ. NenÍ to skvělý nápad? Věda a technika postupujÍ tak rychle, že již brzy můžeme očekávat nové způsoby, kterými nám budou rostliny dodávat energii. Jejich role v produkci kyslÍku je také čÍm dál významnějšÍ. A to včetně rostlin na veřejných prostranstvÍch, které jsou stále běžnějšÍ. Důležitým prvkem našeho zeleného prostředÍ jsou cibuloviny a vždy nás překvapÍ už při prvnÍch záblescÍch jara.

241718_aangepast.jpg 241722_aangepast.jpg

Dejte se do toho

Jednoduchá zahrada bez všech těch nadbytečnostÍ působÍ velmi uklidňujÍcÍm dojmem. Tak můžete dosáhnout čistého vzhledu a pocitu klidu. Vyhoďte všechno, co neplnÍ nějakou praktickou funkci, nebo ještě lépe, dejte to někomu, kdo to potřebuje. PoužÍvejte opakovaně staré tašky nebo květináče a podÍvejte se na svou zahradnÍ lavičku – novou pravděpodobně ještě nepotřebujete. Zelené listovÍ podtrhuje pocit klidu, ale modré a černé květy to dokážÍ také. BÍlé květiny, jako jsou narcisy, hyacinty a bledule, dodajÍ zahradě harmonický a čistý dojem. Zasaďte je do jednoduchého aranžmá, abyste z nich později měli co nejvÍc.

241685_aangepast.jpg

241712_aangepast.jpg

241713_aangepast.jpg

241719_aangepast.jpg