Výsadba cibulovin v 5 krocích

Nenechte se zmást jejich vzhledem

Cibulky, kormy a hlÍzy se prodávajÍ v balenÍch, která obvykle obsahujÍ obrázky jejich květů. To proto, že z cibulky samotné nepoznáte, jak krásná bude v květu. Takže se nenechte zmást jejich vzhledem. Jakmile cibulky zasadÍte do vhodné půdy a trochu je zalijete, stanou se hvězdou vašÍ zahrady. Co dnes vypadá jako suché cibulky, se změnÍ v nádherné květiny, které projasnÍ vaši zahradu.

V 5 krocÍch

Jelikož jsou již květiny součástÍ cibulky, jejich sázenÍ nevyžaduje zahradnickou zkušenost. Pro zaručený úspěch stačÍ dodržet pět pravidel. Než si to uvědomÍte, budete klečet na kolenou a obdivovat prvnÍ zelené lÍstky rostoucÍ z půdy. A to je jen začátek nádhery, která přijde.

1. krok

Vytvořte jamku pro skupinu květinových cibulek nebo vytvořte jednotlivé otvory pro zasazenÍ jedné květinové cibulky nebo menšÍch skupin. Velikost květinové cibulky určuje hloubku výsadby. Velké cibulky (5 cm nebo většÍ v průměru) je nutné sázet 15 cm hluboko a malé cibulky (2,5–5 cm) 7 až 10 cm hluboko.

2. krok

Odstraňte plevel a malé kameny a pak do půdy zapracujte trochu humusu, čÍmž vylepšÍte odtok vody.

3. krok

Přitiskněte květinové cibulky jemně do půdy hrotem směřujÍcÍm nahoru. Velké květinové cibulky je vhodné sázet přibližně 7 až 20 cm od sebe a malé cibulky 3 až 7 cm daleko.

4. krok

Zakryjte květinové cibulky půdou vykopanou z otvoru.

5. krok

Pokud je půda suchá, nastřÍkejte trochu vody na mÍsto, kam jste cibulky právě zasadili.

Doba sázenÍ

Cibulky je vhodné sázet od půlky zářÍ do půlky prosince. Ale kdy je skutečně nejlepšÍ doba během těchto třÍ měsÍců? Když teplota poklesne pod 10 stupňů, je čas začÍt. Když k tomu dojde, připravte se a nasázejte jich, kolik jen chcete. Dávejte však pozor, abyste květinové cibulky zasadili dřÍve, než půda poprvé zmrzne.

216384-aangepast.jpg

213247-aangepast.jpg 213250-aangepast.jpg

219153-aangepast.jpg 219150-aangepast.jpg