Vytvořte si vlastní biotop pomocí letních cibulovin

Biodiverzita

PřÍroda je dnes důležitějšÍ než kdy jindy. Zeleň je v hledáčku a udržitelnost je trendy. V malém biotopu, známém také jako zahrada, panuje velký respekt k přÍrodě a biologická rozmanitost zde hraje hlavnÍ roli. S tÍm jsou neodmyslitelně spojeny letnÍ cibuloviny, protože napomáhajÍ rozšÍřenÍ biodiverzity. Na přÍrodnÍ zahradě, kde se flóra a fauna vzájemně posilujÍ, si snadno najdou své mÍsto.

Živá zahrada

Do trendu „Vyvážený biotop“ dokonale zapadajÍ specifické odrůdy letnÍch cibulovin, které zvyšujÍ biologickou rozmanitost. Ideálně se k tomu hodÍ jiřiny s otevřeným srdcem a snadným přÍstupem k nektaru a pylu, lilie (Lilium), gladioly (Gladiolus), šuškardy (Liatris), montbrécie a chocholatice (Eucomis), protože včely a motýli je naprosto milujÍ. Když si jejich cibulky zasadÍte, zcela určitě se vám dostane odměny v podobě bzučÍcÍ a třepotajÍcÍ se zahrady.

Barvy

Na zahradě, kterou se prolÍná „rovnováha“, převažujÍ přÍrodnÍ žluto-zelené barvy. Tento vzhled můžete vyvážit surovými materiály, a doplňkovými odstÍny modré a cihlově červené můžete vytvořit hrubý dojem. VyužÍvejte také udržitelné produkty, které déle vydržÍ nebo které lze recyklovat. A ještě lepšÍ nápad: proč si je nepůjčit? Na živou zahradu se dokonale hodÍ barevné sázenÍ letnÍch cibulovin do skupin.

247652_aangepast.jpg 247647_aangepast.jpg

247680_aangepast.jpg 247667_aangepast.jpg